فروش تجهیزات شبکه غیر فعال شبکه فیبر نوری Optical Fiber

این آگهی 3 سال پیش منقضی شده است
مدت نمایش آن توسط آگهی دهنده (شبکه آپادانا) تمدید نشده است.
شبکه آپادانا
02177615830 - 02177617382 - 02177617383
استان: تهران
شهر: تهران
4 سال پیش
566 بازدید
3 سال پیش
دنبال کردن این کاربر
نشان کردن

سپاس خدای را هرچه هست از اوست
تجهیزات شبکه آپادانا
تلاش ما کسب رضایت شماست
77615830-77617382-77617383
atc-optical fiber patchpanel reel پچ پنل فیبر نوری ای تی سی
cassette splice کاست اسپلایس
casset splice/for 24/48 کاست اسپلایس
optical fiber /patchcord lc-lc/mm/10m پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 10 متری
optical fiber /patchcord lc-lc/mm/30m پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 30متری
optical fiber /patchcord lc-lc/mm/3m پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 3 متری
optical fiber /patchcord lc-lc/sm/10m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 10 متری
optical fiber /patchcord lc-lc/sm/1m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 1 متری
optical fiber /patchcord lc-lc/sm/2m پچ کورد سینگل فیبر نوری مد 2 متری
optical fiber /patchcord sc-lc/mm/10m پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 10 متری
optical fiber /patchcord sc-lc/mm/15m پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 15 متری
optical fiber /patchcord sc-lc/mm/3m پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 3متری
optical fiber /patchcord sc-lc/sm/10m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 10 متری
optical fiber /patchcord sc-lc/sm/15m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 15 متری
optical fiber /patchcord sc-lc/sm/1m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 1 متری
optical fiber /patchcord sc-lc/sm/20m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 20 متری
optical fiber /patchcord sc-lc/sm/2m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 2 متری
optical fiber /patchcord sc-lc/sm/3m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 3متری
optical fiber /patchcord sc-lc/sm/5m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 5 متری
optical fiber /patchcord sc-sc/mm/3m پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 3متری
optical fiber /patchcord sc-sc/sm/1m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 1 متری
optical fiber /patchcord sc-sc/sm/20m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 20 متری
optical fiber /patchcord sc-sc/sm/2m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 2 متری
optical fiber /patchcord sc-sc/sm/3m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 3 متری
optical fiber /patchcord sc-sc/sm/5m پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 5 متری
optical fiber adapter lc sm آداپتور فیبر نوری سینگل مد ال سی
optical fiber adapter lc sm/quad آداپتور فیبر نوری سینگل مد ال سی کواد
optical fiber adapter sc mm آداپتور فیبر نوری مالتی مد اس سی
optical fiber adapter sc sm آداپتور فیبر نوری سینگل مد اس سی
optical fiber adapter st mm آداپتور فیبر نوری مالتی مد اس تی
optical fiber patchpanel 24/48p n پچ پنل فیبر نوری 24/48 پورت
optical fiber patchpanel 48p/sc پچ پنل فیبر نوری 48 پورت اس سی
optical fiber pigtail fc 2m sm پیگ تیل فیبر نوری اف سی سینگل مد 2 متری
optical fiber pigtail sc 2m mm پیگ تیل فیبر نوری اس سی مالتی مد 2 متری
optical fiber sun-clouser
fluke-intellitone tester
fumo-12core/sm/outdoor کابل فیبر نوری فامو 12 کور سینگل مد اوت دور
fumo-8core/mm/outdoor کابل فیبر نوری فامو 8 کور مالتی مد اوت دور
fumo-adapter-dx-scsc/mm آداپتور فامو دی ایکس مالتی مد
fumo-adapter-dx-scsc/sm آداپتور فامو دی ایکس سینگل مد
fumo-optical fiber patchpanel 24p پچ پنل 24 پورت فیبر نوری فامو
fumo-pigtail-sc-mm-2m پیگ تیل اس سی مالتی مد 2 متری
fumo-pigtail-sc-sm-2m پیگ تیل اس سی سینگل مد 2 متری
getek-optical fiber cable 8core mm in/out کابل فیبر نوری جیتک 8 کور مالتی مد
getek-optical fiber patchcord st-st/mm/2m پچ کورد فیبر نوری جیتک مالتی مد 2 متری
getek-pigtail st/mm/1.5m پیگ تیل فیبر نوری جیتک مالتی مد 1.5 متری
heat shrink هیت شیرینگ
huatong-pigtail lc/sm/1.5m پیگ تیل فیبر نوری ال سی سینگل مد 1.5 متری هوواتنگ
huatong-pigtail sc/sm/1.5m پیگ تیل فیبر نوری اس سی سینگل مد 1.5 متری هوواتنگ
net+-np9102 housing box
nexans-8core tight bufer/lszh mm/indoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور مالتی مد این دور
nexans-8core tight bufer/lszh sm/indoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور سینگل مد
nexans-8core/mm/outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور مالتی مد اوت دور
nexans-8core/sm/outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور سینگل مد اوت دور
nexans-8core/sm/tight bufer,lszh/indoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور سینگل مد این دور
nexans-n123.2cco2 sc-sc mm,2m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 2 متری
nexans-n123.2clo1 sc-lc mm,1m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 1 متری
nexans-n123.2clo2 sc-lc mm,2m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 2 متری
nexans-n123.2clo5 sc-lc mm,5m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 5 متری
nexans-n123.2llo 10 lc-lc mm,10m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 10 متری
nexans-n123.2llo 20 lc-lc mm,20m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 20 متری
nexans-n123.2llo1 lc-lc mm,1m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 1 متری
nexans-n123.2llo2 lc-lc mm,2m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 2 متری
nexans-n123.2llo3 lc-lc mm,3m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 3 متری
nexans-n123.2llo5 lc-lc mm,5m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 5 متری
nexans-n123.4ccy2 sc-sc sm,2m پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 2 متری
nexans-n123.4cly1 sc-lc sm,1m پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 1 متری
nexans-n123.4cly10 sc-lc sm,10m پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 10 متری
nexans-n123.4cly2 sc-lc sm,2m پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 2 متری
nexans-n123.4cly3 sc-lc sm,3m پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 2 متری
nexans-n123.4cly5 sc-lc sm,5m پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 5 متری
nexans-n123.4lly1 lc-lc sm,1m پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 1 متری
nexans-n123.4lly2 lc-lc sm,2m پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 2 متری
nexans-n123.4lly3 lc-lc sm,3m پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 3 متری
nexans-n123.4mcy/pigtail sc,sm پیگ تیل فیبر نوری اس سی نگزنس سینگل مد
nexans-n123.4mly/pigtail lc,sm پیگ تیل فیبر نوری ال سی نگزنس سینگل مد
nexans-n123.5mca/pigtail sc,mm پیگ تیل فیبر نوری اس سی نگزنس مالتی مد
nexans-n123.5mla/pigtail lc,mm پیگ تیل فیبر نوری ال سی نگزنس مالتی مد
nexans-n162.185 12core/mm/outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 12 کور مالتی مد اوت دور
nexans-n162.191 24core/mm/outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 24 کور مالتی مد اوت دور
nexans-n164.185 12core/sm/outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 12 کور سینگل مد اوت دور
nexans-n164.191 24core/sm/outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 24 کور سینگل مد اوت دور
nexans-n205.614 sc/mm پیگ تیل نگزنس مالتی مد ای سی
nexans-n205.621 lc/sm پیگ تیل نگزنس سینگل مد ال سی
nexans-n205.624 sc/sm پیگ تیل نگزنس سینگل مد ای سی
nexans-n441.203 f.o/pp پچ پنل 24 پورت فیبر نوری نگزنس
تستر فیبر نوری
قرقره
گلند 13.5
مشابه در گوگل


قیمت: بهترین قیمت
از پرداخت هر گونه وجه قبل از تحویل کالا و خدمات تحت هر عنوان خودداری نمایید.

مشخصات آگهی

نام
شبکه آپادانا
ایمیل
تلفن
02177615830 - 02177617382 - 02177617383
ارسال
4 سال پیش
بروزشده
4 سال پیش
انقضا
3 سال پیش
موقعیت
تهران
آدرس
تهران خیابان انقلاب خیابان بهار جنوبی برج بهار طبقه سوم
به اشتراک بگذارید


کلمات کلیدی

| | | | | | | | |
مشابه
8 روز پیش
فروش سرور و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات HP
تهران

فروش سرور و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات HP

پانا پرداز پرسیا - کامپیوتر

پانا پرداز پرسیا ارائه دهنده سرور و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات HPE مشاوره و ارائه راهکارهای مجازی سازی >مشاوره و فروش انواع سرورهای HPE >مشاوره فروش تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات(HPE Storage) >مشاوره و فروش انواع تجهیزات آرشیو (HPE Backup) >گارانتی یکساله >خدمات پس ...

6 روز پیش
فروش قطعات استوک کامپیوتر
اصفهان

فروش قطعات استوک کامپیوتر

لعل فام - کامپیوتر

فروش قطعات دست دوم کامپیوتر LCD 17 HP OK 135000 110/000 هاله دار LCD 17 LCD 15 OK 115/000 95/000 پیکسل سوخته یا هاله دارLCD 15 30/000 بدون پایه طوسی فلت CRT MAIN DDR3 1155 INTEL 145/000 MAIN DDR3 775 ECS 100/000 MAIN DDR2 INTEL ASUS 115/000 MAIN DDR2 AMD ASUS 100/000 CPU G850 1 ...

6 روز پیش
فروش مانیتور ال سی دی دست دوم
اصفهان

فروش مانیتور ال سی دی دست دوم

لعل فام - کامپیوتر

فروش مانیتور فروش مانیتور استوک فروش ال سی دی استوک فروش ال سی دی دست دوم فروش LCD فروش LCD دست دوم LCD 17 HP OK 135000 110/000 هاله دار LCD 17 LCD 15 OK 115/000 95/000 پیکسل سوخته یا هاله دارLCD 15 30/000 بدون پایه طوسی فلت CRT برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک وبسایت زیر مراجعه ...

6 روز پیش
فروش مادربرد دست دوم مادربرد استوک
اصفهان

فروش مادربرد دست دوم مادربرد استوک

لعل فام - کامپیوتر

گروه مهندسی لعل فام: 03132373524 فروش مادربردهای دست دوم فروش مادربردهای کار کرده مادربرد استوک مادربرد ddr2 nsj n,l فروش مادربردهای DDR2 .,DDR3 به صورت کلی برای اعلام موجودی باید تماس بگیرید ارسال به سرار کشور گروه مهندسی لعل فام اصفهان - خیابان طالقانی - بازار کامپیوتر طالقانی ...

6 روز پیش
فروش لامپ فلورسنت ال سی دی
اصفهان

فروش لامپ فلورسنت ال سی دی

لعل فام - کامپیوتر

گروه مهندسی لعل فام: 03132370105 فروش لامپ فلور سنت LCD لامپ فلورسنت لامپ مانیتور لامپ فلور سنت دست دوم لامپ فلورسنت ال سی دی فلور15اینچ32.5سانتیمتر=30ت فلور17اینچ35سانتیمتر=مدل 50ت فلور19اینچ42.5سانتیمتر=مدل 60ت فلور20اینچ45سانتیمتر=مدل 85ت فلور24اینچ49سانتیمتر=مدل 120ت نوار LED ...

اضافه کردن آگهی
پنل کاربری
عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank

فهرست