فروش کارتون

فروش کارتون
محمدمحمدی/کارتن محمد
09122239407 / 22780703
تهران
118 روز پیش
22 بازدید
پایان اعتبار: 65 روز پیش
دنبال کردن

تولیدانواع فروش کارتن وخریدکارتن اسباب کشی اثاثیه باغ ویلاشمال منزل وکارتن لوازم جهت اسباب کشی منزل خریدباغ ویلاشمال /فروش خانه خریدویلاشمال/بسته بندی وجابجایی فروش ویلاشمال/خریدکارتن بسته بندی جهت جابجایی اثاثیه ویلاشمال/کارتن لوازم ادارای جهت بسته بندی وجابجایی/فروش کارتن بسته بندی جهت جابجایی ویلاشمال ومنزل/کارتن فریت باروفریت کارتن لوازم به خارج ازکشور...خریدکارتن بسته بندی وجابجایی هنگام خریدوفروش ویلاشمال ومنزل/فروش کارتن کالای تجاری جهت بسته بندی جابجایی منزل فروش ویلاشمال/خریدکارتن کارتن بسته بندی وجهت جابجایی اسباب کشی خریدباغ ویلا منزل ویلایی/فروش کارتن بسته بندی خریدویلاشمال وباغ ویلاومنزل/کارتن اسباب کشی جهت بسته بندی
فروش کارتن بسته بندی صنایع بسته بندی کارتن محمد
تولیدوفروش کارتن بسته بندی وخریدانواع کارتن اسباب کشی بسته بندی/فوم استرچ رپ/نایلون حبابدارضربه گیر'بابل رپ جهت بسته بندی/کارتن خالی جهت بسته بندی وجابجایی
[www.cartonmohammad.com]
1.نخستین تولید کننده کارتن و تنهافروشنده کارتن
خریدکارتن وفروش انواع کارتن آماده نو باابعادو سایزبندی مختلف کارتن اسباب کشی جهت بسته بندی وجابجایی اثاثیه منزل ویلایی /
کارتن اثاثه/ویلا/باغ ویلا/ویلاشمال/خریدویلا/فروش ویلا/باغ ویلاشمال/ویلاساحلی
فروش کارتن برای اولین بار خریدکارتن باطراحی ویزه کارتن خالی
کارتن اسباب کشی منزل ویلا
فروش کارتن ضخیم ومقاوم منحصربفرد جهت بسته بندی وحمل وارسال جابجایی
اثاثیه منزل ویلا
کارتن اسباب کشی منزل ویلاشمال/ بسته بندی/
فروش کارتن اساس کشی/ جابجایی کارتن اسباب کشی اثاثیه منزل /ویلا/خریدویلا/
فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلایی/فروش کارتن خالی شامل.فروش کارتن وسایل اثاثیه منزل ویلاشمال... خریدکارتن اثاثه منزل ویلا ظروف اشپزخانه اثاثیه منزل ویلا/کارتن اسباب کشی بسته بندی جابجایی منزل فروش ویلا /خریدویلا
فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلا.../فروش کارتن جهت وسایل اسباب کشی وفروش کارتن لوازم فروش کارتن اتاق خواب منزل ویلاخریدکارتن .../کارتن اسباب کشی/فروش کارتن اتاق بذیرایی منزل ویلا /خریدکارتن.برای بسته بندی وجابجایی اثاثیه منزل ویلاشمال
کارتن اسباب کشی/فروش کارتن کریستال.../کارتن اسباب کشی/فروش کارتن چینی .../کارتن اسباب کشی/ویلا/منزل ویلا/ویلاشمال/خریدویلا
فروش ویلا/باغ ویلایی/ویلاشمال/فروش کارتن دکوری.../کارتن اسباب کشی/فروش کارتن/خریدکارتن/کارتن اساس کشی/کارتن خالی/کارتن اثاثه منزل ویلایی
منزل ویلا/کارتن اساس ویلاهنگام /باغ ویلایی/باغ ویلایی شمال/ویلاساحلی/خریدویلا/فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلا/ مخصوص حمل لباس /خریدکارتن /کارتن اسباب کشی/کارتن اثاثیه منزل/کارتن اساس کشی/کارتن خالی/کارتن کفش/کارتن لباس جهت مانع شدن چروک هنگام حمل ونقل/هنگام ارسال به/ویلا/خریدویلا/فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلا/باغ ویلایی/خریدکارتن خالی/فروش کارتن خالی
کارتن اساس کشی/فروش کارتن.../کارتن اسباب کشی /خریدکارتن مخصوص حمل /کارتن اسباب کشی/خریدکارتن جابجایی /کتاب /فروش کارتن.../کارتن اسباب کشی/کارتن اساس کشی/خریدکارتن مخصوص حمل وفروش کارتن جابجایی کیف /خریدکارتن.../کارتن اسباب کشی ویلا/فروش کارتن
خریدکارتن برای اثاثیه ویلا/مخصوص حمل وارسال اثاثیه منزل به ویلاشمال/خریدکارتن /کارتن اساس کشی/فروش کارتن/خریدکارتن جابجایی کفش /فروش کارتن/خریدکارتن/کارتن اساس کشی/کارتن خالی/کارتن/کارتن اسباب کشی/بخصوص فروش کارتن اشیاء/فروش کارتن اشیاع نفیس /فروش کارتن اسباب کشی/فروش کارتن اسباب کشی/ کارتن مخصوص حمل ونقل/فروش کارتن اسباب کشی/فروش کارتن جهت
ویلا/خریدویلا/فروش ویلا/باغ ویلا/ویلاشمال/ویلاساحلی/باغ ویلایی/خریدکارتن
فروش کارتن/کارتن اسباب کشی/فروش کارتن خالی/جابجایی اثاثیه منزل
کارتن خالی/کارتن اسباب کشی اشیاع هنری /فروش کارتن اسباب کشی
خریدکارتن/فروش کارتن اسباب کشی/خریدکارتن/کارتن جابجایی اشیاءزینتی فروش کارتن اسباب کشی/ خریدکارتن حمل وفروش کارتن جابجایی اشیاءبا ارزش منزل
منزل ویلایی/آپارتمان/ویلا/ویلاشمال/ویلاساحلی/
فروش کارتن اسباب کشی/ خریدکارتن لوازم اداری شامل /فروش کارتن
کارتن اسباب کشی/خریدکارتن/فروش کارتن زونکن/کارتن زونکن اداری
کارتن اساس کشی/فروش کارتن پوشه /خریدکارتن /فروش کارتن/
کارتن اسباب کشی/کارتن خالی/فروش کارتن اسباب کشی/خریدکارتن کیس
فروش کارتن/خریدکارتن مانیتور/فروش کارتن اسباب کشی/فروش کارتن کیبورد/خریدکارتن اسباب کشی /فروش کارتن اسباب کشی .../خریدکارتن/فروش کارتن پرونده /خریدکارتن کالا/فروش کارتن کالاوخریدکارتن اسباب کشی
فروش کارتن اسباب کشی/کارتن کالای تجاری/خریدکارتن اسباب کشی/ فروش کارتن اساس کشی همراه با لوازم ویزه بسته بندی خریدوفروش کارتن اسباب کشی
شامل ضربه گیر/فوم رطوبت گیر/ نوار چسب .دستگاه چسب کش باکارتن بسته بندی کارخانه کارتن/تویدکارتن/کارتن سازی
خریدکارتن بسته بندی فروش کارتن اسباب کشی جهت بسته بندی منزل ویلاحمل و نقل فروش کارتن وخریدکارتن اسباب کشی وسایل وفروش کارتن اسباب کشی لوازم در داخل شهر و بین شهری برای بسته بندی جابجایی اثاثیه منزل هنگام خرید ویلاشمال یافروش ویلاشمال... /فروش کارتن/کارتن اسباب کشی/خریدکارتن اثاثیه منزل ویلا/
کارتن بسته بندی
2.کارتن سازی تولید انواع کارتن سه لایه .کارتن بنج لایه بسیارمقاوم
بابهترین کیفیت کارتن در ابعاد مختلف
3.تولید و فروش کارتن مخصوص حمل فریت کارتن وسایل وکارتن لوازم جهت ارسال کارتن به خارج از کشور
4.تولید و توزیع انواع نایلون حبابدار ضربه گیر از عرض 50cmالی 350cm با حباب ریز , متوسط, درشت , خیلی درشت مخصوص بسته بندی بوفه ... چینی ... شکستنی ...ساید ...ظرفشویی ...گاز ...لباسشویی...رختشویی... میز ناهار خوری ... تخت خواب .... بطور جزی و کلی ارسال وتحویل به تمام نقاط کشور
5.واردکننده وتوزیع کننده انواع نوارچسب کارتن
کارتن بطور جزئی وکارتن کلی
6.تحویل کارتن بصورت شبانه روزی وایام تعطیل
7. خدمتی جدید:برای تحویل کارتن اسباب کشی منزل/ کارتن اداری/
کارتن فریت کارتن وسایل وکارتن لوازم باربه خارج ازکشور :
کارتن برای نخستین بارفروشگاه سیارکارتن
کارتن ولوازم بسته بندی ارسال تمامی محصولات درمحل+کارتن
شامل چندین سایز مختلف کارتن به
اندازه کافی به تعدادکارتن بهمراه لوازم و ملزومات بسته بندی کارتن بدون
محدودیت درفروش و تعدادکارتن انتخابی کارتن درمحل درصورت تمایل درانتخاب
درتعدادکارتن درسایزهای مختلف بدون محدویت درتحویل کارتن ولوازم بسته بندی کارتن
[ویزه استان تهران]
8.ارسال کارتن وتمامی محصولات وکارتن به تمام نقاط کشور
[ جهت کسب اطلاعات بیشتربرای تهیه کارتن و... به وب سایت کارتن محمد مراجعه فرمایید]


قیمت: توافقی

مشخصات آگهی

نام
محمدمحمدی/کارتن محمد
ایمیل
تلفن
09122239407 / 22780703
ارسال
118 روز پیش
بروزشده
118 روز پیش
انقضا
پایان اعتبار: 65 روز پیش
موقعیت
تهران
آدرس
دفترمرکزی: خیابان پاسداران چهارراه پاسداران خیابان دولت دروس خیابان وارسته

ارسال پیام به آگهی دهنده

CAPTCHA اعداد بالا را اینجا تایپ نمایید.


به اشتراک بگذارید

کلمات کلیدی

| | | | | | | | | | | | | | |
تازه های لوازم: اثاثیه منزل
18 روز پیش
دستگاه دفع حشرات موش، ساس کش، دورکننده موش مدل UAW912
تهران

دستگاه دفع حشرات موش، ساس کش، دورکننده موش مدل UAW912

شرکت پارس الکترونیک (دقتر م

شرکت پارس الکترونیک ( دفتر شهرک غرب ) وارد کننده و ارائه دهنده دستگاه های الکترونیکی دفع حیوانات ، جوندگان ، حشرات و پرندگان مزاحم با تکنولوژی اولتراسونیک Ultrasonic یا فراصوتی معرفی دستگاه مدل UAW-912 : دستگاه التراسونیک مدل UAW 912 با یک بلندگوی بسیار قوی ، منطبق بر استاند ...

18 روز پیش
فروش عمده چراغ خواب حشره کش
تهران

فروش عمده چراغ خواب حشره کش

کاظمیان

فروش عمده چراغ خواب حشره کش پخش عمده چراغ خواب حشره کش چراغ خواب حشره کش چراغ خواب حشره کش /پخش انواع لوازم کاربردی توضیحات کالا چراغ شب خواب حشره کش دار ، یکی از پرطرفدارترین و پرفروش ترین حشره کش های برقی می باشد. از این دستگاه هم به عنوان چراغ خواب و هم به عنوان حشره ک ...

18 روز پیش
میز و صندلى
تهران

میز و صندلى

almas-danesh-teb

میز کنفرانس و دو عدد صندلى به علت کمبود جا کاملاً تمیز و نو به فروش میرسد ٠٩٢١٢٨٢٠٧٩٥ ...

18 روز پیش
جا پیازی 3 ردیفه چرمی   دراور  نشمین صندلی
تهران

جا پیازی 3 ردیفه چرمی دراور نشمین صندلی

صلواتی

جا پیازی 3 ردیفه چرمی - دراور- نشمین صندلی رنگ قهوه ایابعاد : 32*35*60 در سه رنگ قهوه ای - کرم - سفید قیمت 115000 تومان هزینه حمل تهران 8000 تومان شهرستان 18000 تومان شماره تماس:02166957152 ...

18 روز پیش
جا پیازی   دراور   نشیمن
تهران

جا پیازی دراور نشیمن

صلواتی

جا پیازی - دراور - نشیمن 2 باکس ابعاد : 32*35*48 در سه رنگ قهوه ای - کرم - سفید قیمت : 90000 تومان هزینه حمل تهران 8000 تومان هزینه حمل شهرستان : 18000 تومان تلفن تماس:02166957152 ...

18 روز پیش
تعمیرگاه مجاز ماشین لباسشویی در تهران(مدرن تکنیک)
تهران

تعمیرگاه مجاز ماشین لباسشویی در تهران(مدرن تکنیک)

مدرن تکنیک

تعمیرگاه مجاز ماشین لباسشویی در تهران(مدرن تکنیک) برندهای:(ال جی-زیمنس-فریجیدر-بوش-دوو-کندی-جنرال الکتریک-وستینگ هاووس-سامسونگ- آاگ-و......) سرویسکاران در سراسر استان تهران اماده خدمت رسانی در کلیه امور تعمیر لوازم خانگی در محل می باشند. شعب سرویس: دفترمرکزی66364208-66364207 ...

18 روز پیش
فروش اقساط  مبلمان بدون سود و کارمزد
قم

فروش اقساط مبلمان بدون سود و کارمزد

بازار مبل کوروش

بازار مبل کوروش در 7 طبقه با بیش از 20 سال سابقه درخشان 70 برند داخلی و خارجی 36 ماه خدمات پس از فروش انواع مبلمان راحتی کلاسیک و استیل و صنایع چوبی اقساط بدون سود و کارمزد تا 20 ماه تخفیف ویژه نقدی طرح بازدید کن جایزه ببر هفتگی به کسانی که از مجموعه ما فقط بازدید می کنند ...

18 روز پیش
تلویزیون 43 اینچ مارشال
اصفهان

تلویزیون 43 اینچ مارشال

داده پرداز تبیان

فول اچ دی www.dptebian.com دارای صفحه نمایش گلس ال جی www.dptebian.com 2 سال گارانتی کامل www.dptebian.com قیمت بسیااار ویژه www.dptebian.com کاملا نو و آکبند ...

18 روز پیش
فروش ویژه سرویس قابلمه گرانیتی طرح الماس
تهران

فروش ویژه سرویس قابلمه گرانیتی طرح الماس

tavoosgroup

سرویس قابلمه گرانیتی طرح الماس بسیار با کیفیت و ضد خش دارای چهار عدد قابلمه در ابعاد (قطر33وعمق 16),(قطر29و عمق 14),(قطر25و عمق13),(قطر20و عمق 11) یک عدد ماهی تابه دو دسته در ابعاد (قطر 29و عمق 8)به همراه یک عدد ماهی تابه رژیمی دو طرفه در ابعاد(35*26) می باشد. تمام قابلمه ها و م ...

18 روز پیش
تعمیرگاه مجاز سامسونگ در تهران(مدرن تکنیک)
تهران

تعمیرگاه مجاز سامسونگ در تهران(مدرن تکنیک)

مدرن تکنیک

تعمیرگاه مجاز سامسونگ در تهران(مدرن تکنیک) تعمیرساید بای ساید-تعمیرماشین ظرفشویی-تعمیر ماشین لباسشویی- تعمیرماکروفر-تعمیرکولر گازی و اسپیلت-تعمیریخچال فریزر- نمایندگی تعمیرات سامسونگ در تهران(مدرن تکنیک) شعب سرویس: دفترمرکزی66364208-66364207 شمال و شمال شرق تهران26 ...

18 روز پیش
تعمیرگاه تخصصی ماکروفر در تهران(مدرن تکنیک)
تهران

تعمیرگاه تخصصی ماکروفر در تهران(مدرن تکنیک)

مدرن تکنیک

تعمیرگاه تخصصی ماکروفردر تهران(مدرن تکنیک) با ما تماس بگیرید دفتر مرکزی 66364208-66364207 شمال و شمال شرق تهران 26803317 شمال غرب تهران 88566359 مناطق مرکزی تهران 66576124 جنوب تهران 55102370 غرب تهران44255451-44362517 لواسان 26569859 پاسخ گویی شبانه روزی 09126728423 ...

18 روز پیش
تولیدی آباژور جلوه های نور
تهران

تولیدی آباژور جلوه های نور

علی ستاری

تولید انواع آباژور ، کنار سالنی، لوستر به صورت سفارشی برای آگاهی و مشاهده کلیه محصولات به سایت مربوطه مراجعه شود www.jelvehayenoor.ir تماس با فروش ( عماد علی نژاد): 09125806171 - 02166304894 تماس با تولید : 09121460331 ...

18 روز پیش
اسکاچ یوموش
قم

اسکاچ یوموش

شرکت پارس صنعت معصومی

سلام اینجانب تولید کننده اسکاچ یوموش - بافتنی هست اسکاچ یوموش با بسته بندی و کارتن در هر تیراژی که مدنظر شما هست وزن اسکاچ 15 گرم دو رنگ - بافت عالی - قیمت بسیار مناسب امادگی همکاری با فروشگاه های و عمده فروشان در سراسر کشور در صورت نیاز می توانید از طریق تلگرام با بنده ت ...

41 روز پیش
سمساری تهران  10 بالاترازدیگران
تهران

سمساری تهران 10 بالاترازدیگران

علی عباسی

بهترین خریدار همه نوع لوازم منزل حتی خرده ریز انباری و آشپزخانه 02122635746 02188947547 09126019264 خریدار انواع لوازم چوبی و فلزی ✔ صوتی و تصویری ✔ برقی و گازی ✔ تزیینی و دکوری و آنتیک و.... در تمام نقاط تهران و بدون تعطیلی ...

65 روز پیش
فروش لوستر 6 شاخه برنزی
تهران

فروش لوستر 6 شاخه برنزی

فرشاد رامز

یک عدد #لوستر#6شاخه#12شعله#برنزی# همراه با 3 عدد #دیوار-کوب با حمل و نقل و نصب رایگان (جهت تخفیف) ...

102 روز پیش
سمساری جنوب تهران
تهران

سمساری جنوب تهران

سمساری تهران

سمساری جنوب تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق جنوب تهران سمساری-سمساری منیریه-سمساری مولوی-سمساری شاپور-سمساری یافت آباد-سمساری نازی آباد-سمساری قزوین-سمساری آذری-سمساری میدان حر-سمساری راه آهن-سمساری پاستور-سمساری خانی آباد-سمساری مهرآباد-سمساری تختی-سمس ...

102 روز پیش
سمساری مرکز تهران
تهران

سمساری مرکز تهران

سمساری تهران

سمساری مرکز تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق مرکز تهران سمساری-سمساری انقلاب-سمساری فاطمی-سمساری بهارستان-سمساری دروازه دولت-سمساری فردوسی-سمساری جمهوری-سمساری فلسطین-سمساری ولیعصر-سمساری دروازه شمیران-سمساری میدان سپاه-سمساری امیر آباد-سمساری توحید-سمسا ...

102 روز پیش
سمساری شرق تهران
تهران

سمساری شرق تهران

سمساری تهران

سمساری شرق تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق شرق تهران سمساری-سمساری نارمک-سمساری پیروزی-سمساری تهرانپارس-سمساری امام حسین-سمساری تهران نو-سمساری دماوند-سمساری امامت-سمساری کلاهدوز-سمساری آیت-سمساری پل چوبی-سمساری شهدا-سمساری بهارستان-سمساری افسریه-سمساری ...

102 روز پیش
سمساری غرب تهران
تهران

سمساری غرب تهران

سمساری تهران

سمساری غرب تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق غرب تهران سمساری-سمساری پونک-سمساری شهرک غرب-سمساری صادقیه-سمساری جنت آباد-سمساری آزادی-سمساری آریاشهر-سمساری شهر زیبا-سمساری ستارخان-سمساری باقرخان-سمساری آیت اله کاشانی-سمساری بلوار فردوس-سمساری چیتگر-سمساری ...

102 روز پیش
سمساری شمال تهران
تهران

سمساری شمال تهران

سمساری تهران

سمساری شمال تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق شمال تهران سمساری-سمساری تجریش-سمساری نیاوران-سمساری ونک-سمساری قیطریه-سمساری سعادت آباد-سمساری شهرک غرب-سمساری قلهک-سمساری زعفرانیه-سمساری ولنجک-سمساری میرداماد-سمساری جردن-سمساری الهیه-سمساری اقدسیه-سمساری ش ...


آگهی‌های جدید: کارتن محمد

کارتون آماده

کارتون آماده

کارتن محمد
تهران
تلفن : 09122239407 / 22780703

آگهی های ویژه: اثاثیه منزل

سمساری شرق تهران

سمساری شرق تهران

سمساری تهران
تهران
تلفن : 22737573-88674374-44852095-22342793

اسکاچ یوموش

اسکاچ یوموش

شرکت پارس صنعت معصومی
قم
تلفن : 09192949126

جا پیازی دراور نشیمن

جا پیازی   دراور   نشیمن

صلواتی
تهران
تلفن : 09100628168

آگهی های ویژه: لوازم

فروش توتال استیشن سندینگ ARC 5

فروش توتال استیشن سندینگ ARC 5

شاهین اربابیان - مقیاس گستر
تهران
تلفن : 09122035409 - 77195752

فروش بدلیجات چینی عمده در زیوران

فروش بدلیجات چینی عمده در زیوران

زیوران
تهران
تلفن : 09128955345-02144051620

فروش کلیه اقلام لوازم التحریر88323000

فروش کلیه اقلام لوازم التحریر88323000

محمدرضا قاضی
تهران
تلفن : 88323000 -09121087026

ال ای دی 43 اینچ اسمارت ال جی 43LH590V

ال ای دی 43 اینچ اسمارت ال جی 43LH590V

banehkharid
کردستان
تلفن : 08734225113

لوازم تحریر اداری با گارانتی 88323000

لوازم تحریر اداری با گارانتی  88323000

محمدرضا قاضی
تهران
تلفن : 88323000 - 09121087026

پخش عمده دستمال ماکارونی دو رو

پخش عمده دستمال ماکارونی دو رو

ماماشاپ
تهران
تلفن : 09122808085

ثبت آگهی رایگان پنل کاربری