فروش کارتون

فروش کارتون
محمدمحمدی/کارتن محمد
09122239407 / 22780703
تهران
62 روز پیش
18 بازدید
پایان اعتبار: 8 روز پیش
دنبال کردن

تولیدانواع فروش کارتن وخریدکارتن اسباب کشی اثاثیه باغ ویلاشمال منزل وکارتن لوازم جهت اسباب کشی منزل خریدباغ ویلاشمال /فروش خانه خریدویلاشمال/بسته بندی وجابجایی فروش ویلاشمال/خریدکارتن بسته بندی جهت جابجایی اثاثیه ویلاشمال/کارتن لوازم ادارای جهت بسته بندی وجابجایی/فروش کارتن بسته بندی جهت جابجایی ویلاشمال ومنزل/کارتن فریت باروفریت کارتن لوازم به خارج ازکشور...خریدکارتن بسته بندی وجابجایی هنگام خریدوفروش ویلاشمال ومنزل/فروش کارتن کالای تجاری جهت بسته بندی جابجایی منزل فروش ویلاشمال/خریدکارتن کارتن بسته بندی وجهت جابجایی اسباب کشی خریدباغ ویلا منزل ویلایی/فروش کارتن بسته بندی خریدویلاشمال وباغ ویلاومنزل/کارتن اسباب کشی جهت بسته بندی
فروش کارتن بسته بندی صنایع بسته بندی کارتن محمد
تولیدوفروش کارتن بسته بندی وخریدانواع کارتن اسباب کشی بسته بندی/فوم استرچ رپ/نایلون حبابدارضربه گیر'بابل رپ جهت بسته بندی/کارتن خالی جهت بسته بندی وجابجایی
[www.cartonmohammad.com]
1.نخستین تولید کننده کارتن و تنهافروشنده کارتن
خریدکارتن وفروش انواع کارتن آماده نو باابعادو سایزبندی مختلف کارتن اسباب کشی جهت بسته بندی وجابجایی اثاثیه منزل ویلایی /
کارتن اثاثه/ویلا/باغ ویلا/ویلاشمال/خریدویلا/فروش ویلا/باغ ویلاشمال/ویلاساحلی
فروش کارتن برای اولین بار خریدکارتن باطراحی ویزه کارتن خالی
کارتن اسباب کشی منزل ویلا
فروش کارتن ضخیم ومقاوم منحصربفرد جهت بسته بندی وحمل وارسال جابجایی
اثاثیه منزل ویلا
کارتن اسباب کشی منزل ویلاشمال/ بسته بندی/
فروش کارتن اساس کشی/ جابجایی کارتن اسباب کشی اثاثیه منزل /ویلا/خریدویلا/
فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلایی/فروش کارتن خالی شامل.فروش کارتن وسایل اثاثیه منزل ویلاشمال... خریدکارتن اثاثه منزل ویلا ظروف اشپزخانه اثاثیه منزل ویلا/کارتن اسباب کشی بسته بندی جابجایی منزل فروش ویلا /خریدویلا
فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلا.../فروش کارتن جهت وسایل اسباب کشی وفروش کارتن لوازم فروش کارتن اتاق خواب منزل ویلاخریدکارتن .../کارتن اسباب کشی/فروش کارتن اتاق بذیرایی منزل ویلا /خریدکارتن.برای بسته بندی وجابجایی اثاثیه منزل ویلاشمال
کارتن اسباب کشی/فروش کارتن کریستال.../کارتن اسباب کشی/فروش کارتن چینی .../کارتن اسباب کشی/ویلا/منزل ویلا/ویلاشمال/خریدویلا
فروش ویلا/باغ ویلایی/ویلاشمال/فروش کارتن دکوری.../کارتن اسباب کشی/فروش کارتن/خریدکارتن/کارتن اساس کشی/کارتن خالی/کارتن اثاثه منزل ویلایی
منزل ویلا/کارتن اساس ویلاهنگام /باغ ویلایی/باغ ویلایی شمال/ویلاساحلی/خریدویلا/فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلا/ مخصوص حمل لباس /خریدکارتن /کارتن اسباب کشی/کارتن اثاثیه منزل/کارتن اساس کشی/کارتن خالی/کارتن کفش/کارتن لباس جهت مانع شدن چروک هنگام حمل ونقل/هنگام ارسال به/ویلا/خریدویلا/فروش ویلا/ویلاشمال/باغ ویلا/باغ ویلایی/خریدکارتن خالی/فروش کارتن خالی
کارتن اساس کشی/فروش کارتن.../کارتن اسباب کشی /خریدکارتن مخصوص حمل /کارتن اسباب کشی/خریدکارتن جابجایی /کتاب /فروش کارتن.../کارتن اسباب کشی/کارتن اساس کشی/خریدکارتن مخصوص حمل وفروش کارتن جابجایی کیف /خریدکارتن.../کارتن اسباب کشی ویلا/فروش کارتن
خریدکارتن برای اثاثیه ویلا/مخصوص حمل وارسال اثاثیه منزل به ویلاشمال/خریدکارتن /کارتن اساس کشی/فروش کارتن/خریدکارتن جابجایی کفش /فروش کارتن/خریدکارتن/کارتن اساس کشی/کارتن خالی/کارتن/کارتن اسباب کشی/بخصوص فروش کارتن اشیاء/فروش کارتن اشیاع نفیس /فروش کارتن اسباب کشی/فروش کارتن اسباب کشی/ کارتن مخصوص حمل ونقل/فروش کارتن اسباب کشی/فروش کارتن جهت
ویلا/خریدویلا/فروش ویلا/باغ ویلا/ویلاشمال/ویلاساحلی/باغ ویلایی/خریدکارتن
فروش کارتن/کارتن اسباب کشی/فروش کارتن خالی/جابجایی اثاثیه منزل
کارتن خالی/کارتن اسباب کشی اشیاع هنری /فروش کارتن اسباب کشی
خریدکارتن/فروش کارتن اسباب کشی/خریدکارتن/کارتن جابجایی اشیاءزینتی فروش کارتن اسباب کشی/ خریدکارتن حمل وفروش کارتن جابجایی اشیاءبا ارزش منزل
منزل ویلایی/آپارتمان/ویلا/ویلاشمال/ویلاساحلی/
فروش کارتن اسباب کشی/ خریدکارتن لوازم اداری شامل /فروش کارتن
کارتن اسباب کشی/خریدکارتن/فروش کارتن زونکن/کارتن زونکن اداری
کارتن اساس کشی/فروش کارتن پوشه /خریدکارتن /فروش کارتن/
کارتن اسباب کشی/کارتن خالی/فروش کارتن اسباب کشی/خریدکارتن کیس
فروش کارتن/خریدکارتن مانیتور/فروش کارتن اسباب کشی/فروش کارتن کیبورد/خریدکارتن اسباب کشی /فروش کارتن اسباب کشی .../خریدکارتن/فروش کارتن پرونده /خریدکارتن کالا/فروش کارتن کالاوخریدکارتن اسباب کشی
فروش کارتن اسباب کشی/کارتن کالای تجاری/خریدکارتن اسباب کشی/ فروش کارتن اساس کشی همراه با لوازم ویزه بسته بندی خریدوفروش کارتن اسباب کشی
شامل ضربه گیر/فوم رطوبت گیر/ نوار چسب .دستگاه چسب کش باکارتن بسته بندی کارخانه کارتن/تویدکارتن/کارتن سازی
خریدکارتن بسته بندی فروش کارتن اسباب کشی جهت بسته بندی منزل ویلاحمل و نقل فروش کارتن وخریدکارتن اسباب کشی وسایل وفروش کارتن اسباب کشی لوازم در داخل شهر و بین شهری برای بسته بندی جابجایی اثاثیه منزل هنگام خرید ویلاشمال یافروش ویلاشمال... /فروش کارتن/کارتن اسباب کشی/خریدکارتن اثاثیه منزل ویلا/
کارتن بسته بندی
2.کارتن سازی تولید انواع کارتن سه لایه .کارتن بنج لایه بسیارمقاوم
بابهترین کیفیت کارتن در ابعاد مختلف
3.تولید و فروش کارتن مخصوص حمل فریت کارتن وسایل وکارتن لوازم جهت ارسال کارتن به خارج از کشور
4.تولید و توزیع انواع نایلون حبابدار ضربه گیر از عرض 50cmالی 350cm با حباب ریز , متوسط, درشت , خیلی درشت مخصوص بسته بندی بوفه ... چینی ... شکستنی ...ساید ...ظرفشویی ...گاز ...لباسشویی...رختشویی... میز ناهار خوری ... تخت خواب .... بطور جزی و کلی ارسال وتحویل به تمام نقاط کشور
5.واردکننده وتوزیع کننده انواع نوارچسب کارتن
کارتن بطور جزئی وکارتن کلی
6.تحویل کارتن بصورت شبانه روزی وایام تعطیل
7. خدمتی جدید:برای تحویل کارتن اسباب کشی منزل/ کارتن اداری/
کارتن فریت کارتن وسایل وکارتن لوازم باربه خارج ازکشور :
کارتن برای نخستین بارفروشگاه سیارکارتن
کارتن ولوازم بسته بندی ارسال تمامی محصولات درمحل+کارتن
شامل چندین سایز مختلف کارتن به
اندازه کافی به تعدادکارتن بهمراه لوازم و ملزومات بسته بندی کارتن بدون
محدودیت درفروش و تعدادکارتن انتخابی کارتن درمحل درصورت تمایل درانتخاب
درتعدادکارتن درسایزهای مختلف بدون محدویت درتحویل کارتن ولوازم بسته بندی کارتن
[ویزه استان تهران]
8.ارسال کارتن وتمامی محصولات وکارتن به تمام نقاط کشور
[ جهت کسب اطلاعات بیشتربرای تهیه کارتن و... به وب سایت کارتن محمد مراجعه فرمایید]


قیمت: توافقی

مشخصات آگهی

نام
محمدمحمدی/کارتن محمد
ایمیل
تلفن
09122239407 / 22780703
ارسال
62 روز پیش
بروزشده
62 روز پیش
انقضا
پایان اعتبار: 8 روز پیش
موقعیت
تهران
آدرس
دفترمرکزی: خیابان پاسداران چهارراه پاسداران خیابان دولت دروس خیابان وارسته

ارسال پیام به آگهی دهندهبه اشتراک بگذارید

تازه های لوازم: اثاثیه منزل
8 روز پیش
فروش لوستر 6 شاخه برنزی
تهران

فروش لوستر 6 شاخه برنزی

فرشاد رامز

یک عدد #لوستر#6شاخه#12شعله#برنزی# همراه با 3 عدد #دیوار-کوب با حمل و نقل و نصب رایگان (جهت تخفیف) ...

17 روز پیش
میز تاشو چرخ خیاطی پارس
گیلان

میز تاشو چرخ خیاطی پارس

علینقی بشارتی

میز چرخ خیاطی تاشو با پایه فلزی و ام دی اف با کیفیت بالا کم جا و سبک با بسته بندی مناسب میز شیک و محکم ابعاد 50*28*15 سانتیمتر در حالت بسته در حالت پایه باز آماده به کار 50*28*29 سانتی متر ارتفاع میز در حالت بسته 15 سانتیمتر است وقتی پایه ها باز شوند ارتفاع میز تبدیل به ...

19 روز پیش
کاور مبل آماده ترک
اصفهان

کاور مبل آماده ترک

فروشگاه کالای خواب وحمام آلتین

عرضه انواع کاورمبل کتان استرچ آماده ترک و کاور طلقي و پارچه اي به صورت سفارشي قابل استفاده براي انواع مبلمان- کيفيت پارچه و دوخت فوق العاد- قابل شستشو- داراي ضمانت سايز- ارسال به تمام نقاط کشور 09133190112- 031-32369614 با ارسال کلمه (کاورمبل) يا (کالاي خواب) به شماره 10008590 ...

19 روز پیش
کاور مبل آلتین
اصفهان

کاور مبل آلتین

فروشگاه کالای خواب وحمام آلتین

آلتین کاور تولید کننده پیراهن مبل های پارچه ای و ژلاتینی و کاور مبل آماده ترکیه قابل استفاده برای انواع مبلمان ارسال به سراسر کشور امکان خرید اینترنتی از طریق: www.altinkala.com 09133190112 031-32369614 با ارسال کلمه(کالای خواب) یا (کاورمبل) به 10008590 به صورت رایگان کار ...

32 روز پیش
سمساری تهران  10 بالاترازدیگران
تهران

سمساری تهران 10 بالاترازدیگران

علی عباسی

بهترین خریدار همه نوع لوازم منزل حتی خرده ریز انباری و آشپزخانه 02122635746 02188947547 09126019264 خریدار انواع لوازم چوبی و فلزی ✔ صوتی و تصویری ✔ برقی و گازی ✔ تزیینی و دکوری و آنتیک و.... در تمام نقاط تهران و بدون تعطیلی ...

45 روز پیش
سمساری جنوب تهران
تهران

سمساری جنوب تهران

سمساری تهران

سمساری جنوب تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق جنوب تهران سمساری-سمساری منیریه-سمساری مولوی-سمساری شاپور-سمساری یافت آباد-سمساری نازی آباد-سمساری قزوین-سمساری آذری-سمساری میدان حر-سمساری راه آهن-سمساری پاستور-سمساری خانی آباد-سمساری مهرآباد-سمساری تختی-سمس ...

45 روز پیش
سمساری مرکز تهران
تهران

سمساری مرکز تهران

سمساری تهران

سمساری مرکز تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق مرکز تهران سمساری-سمساری انقلاب-سمساری فاطمی-سمساری بهارستان-سمساری دروازه دولت-سمساری فردوسی-سمساری جمهوری-سمساری فلسطین-سمساری ولیعصر-سمساری دروازه شمیران-سمساری میدان سپاه-سمساری امیر آباد-سمساری توحید-سمسا ...

45 روز پیش
سمساری شرق تهران
تهران

سمساری شرق تهران

سمساری تهران

سمساری شرق تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق شرق تهران سمساری-سمساری نارمک-سمساری پیروزی-سمساری تهرانپارس-سمساری امام حسین-سمساری تهران نو-سمساری دماوند-سمساری امامت-سمساری کلاهدوز-سمساری آیت-سمساری پل چوبی-سمساری شهدا-سمساری بهارستان-سمساری افسریه-سمساری ...

45 روز پیش
سمساری غرب تهران
تهران

سمساری غرب تهران

سمساری تهران

سمساری غرب تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق غرب تهران سمساری-سمساری پونک-سمساری شهرک غرب-سمساری صادقیه-سمساری جنت آباد-سمساری آزادی-سمساری آریاشهر-سمساری شهر زیبا-سمساری ستارخان-سمساری باقرخان-سمساری آیت اله کاشانی-سمساری بلوار فردوس-سمساری چیتگر-سمساری ...

45 روز پیش
سمساری شمال تهران
تهران

سمساری شمال تهران

سمساری تهران

سمساری شمال تهران اولین و بهترین خریدار کلیه لوازم منزل در تمام مناطق شمال تهران سمساری-سمساری تجریش-سمساری نیاوران-سمساری ونک-سمساری قیطریه-سمساری سعادت آباد-سمساری شهرک غرب-سمساری قلهک-سمساری زعفرانیه-سمساری ولنجک-سمساری میرداماد-سمساری جردن-سمساری الهیه-سمساری اقدسیه-سمساری ش ...

62 روز پیش
فروش بخاری نفتی بدون دودکش مدل هُرم کارخانه البرز
کرج

فروش بخاری نفتی بدون دودکش مدل هُرم کارخانه البرز

احمد نجفی

فروش بخاری نفتی بدون دودکش با گرمادهی بسیار عالی سوخت نفت سفید وزن 16 کیلوگرم گرمادهی 6/160 کیلو کالری در ساعت گنجایش سوخت 7 لیتر مساحت گرمادهی45 متر مربع فروش مستقیم کارخانه تلفن :09121308138- 09301308138 ...

62 روز پیش
ترازو دیجیتال کمری EB9008   زیر پایی
گیلان

ترازو دیجیتال کمری EB9008 زیر پایی

علینقی بشارتی

ترازو دیجیتال کمری EB9008 ( زیر پایی ) - دقت در توزین : 50 گرم - جنس بدنه : شیشه ی نشکن - جنس سینی : شیشه ی نشکن - ظرفیت : 200 کیلو گرم - نوع کاربری : ترازوی خانگی - نوع نمایش : LCD - نوع سینی : تخت - تعداد لودسل : تک لودسل - دقت مناسب در توزین نفر - سرعت در پایدار نمود ...

62 روز پیش
گردوشکن بی صدا و بی خطر
گیلان

گردوشکن بی صدا و بی خطر

علینقی بشارتی

وسیله ای آهنی مناسب برای شکستن گردو در آپارتمانها طوری که صدای چکش کاری نداشته باشد برای شکستن مواد زیر نیز بکار می رود: فندق بادام درختی پسته قند هیزم تخته تخم مرغ باز کردن درب بطری منگنه کردن دکمه فلزی اهرمی برای کارهای عمومی در آشپزخانه و کارهایی که باید به گیره ...

62 روز پیش
فروش بند رخت و جا لباسی
خوزستان

فروش بند رخت و جا لباسی

مجید مختاربند

فروش بند رخت و جا لباسی فروش فقط عمده تولید و فروش کلی جالباسی و بندرخت شامل جالباسی جالباسی لوله 51 خراطی ساخته شده از استیل نگیر شاخک و ستون با ضمانت عدم زنگ زدگی دارای گارانتی مادام العمر بند رخت آپارتمانی استیلا بندرخت طراحی ارگونومیک و زیبا اشغال فضای کم به نسبت ...

73 روز پیش
فن برقی فن دستی
مازندران

فن برقی فن دستی

ذغال گستر شمال

فن دستی :اگر از شکسته شدن باد بزن خسته شده اید با خرید فن دستی با هزینه خرید ارزان و کارایی بالا برای همیشه راحت شوید. فن برقی : صد در صد ایرانی ،دارای ضمانت نامه تعویض 12 ماهه ، مخصوص باربیکیو ، استفاده آسان ، کارایی مناسب و تضمین کننده آسایش و آرمش شما تولید شده در شرکت ذغال ...

82 روز پیش
فروش انواع کلمن آب در سایز های مختلف دوقلو صندوقی سه قلو
کرج

فروش انواع کلمن آب در سایز های مختلف دوقلو صندوقی سه قلو

احمد نجفی

واحد توليدي تگرگ (مارک تجاري البرز) فروش انواع کلمن آب در سايز هاي مختلف دوقلو-صندوقي - سه قلو-و انواع دیگر محصولات یونولیتی صنایع تولیدی پارس تگرگ مارک تجاری البرز با بیش از 40 سال سابقه درخشان در امر تولید انواع کلمن اب و مصنوعات پلاستیکی با افتخار توانسته است تا کنون علا ...

95 روز پیش
خریدار اثاثیه منزل
تهران

خریدار اثاثیه منزل

سمساری تهران

سمساری تهران بهترین خریدار فرش و لوازم منزل شما در کوتاهترین زمان و با بهترین قیمت • با ۱۲ سال سابقه گرانبها ثابت کرده ایم که بهترین سمساری تهران در امر خریدار لوازم و اثاثیه منازل شما در سریعترین زمان ممکن هستیم • بازدید و قیمت گذاری رایگان با اولین تماس • فوری و شبانه روزی د ...

95 روز پیش
سمساری تهران
تهران

سمساری تهران

سمساری تهران

سمساری تهران بهترین خریدار فرش و لوازم منزل شما در کوتاهترین زمان و با بهترین قیمت • با ۱۲ سال سابقه گرانبها ثابت کرده ایم که بهترین سمساری تهران در امر خریدار لوازم و اثاثیه منازل شما در سریعترین زمان ممکن هستیم • بازدید و قیمت گذاری رایگان با اولین تماس • فوری و شبانه روزی د ...

107 روز پیش
آب پرتقال گیری کینگ مدل K 116
کردستان

آب پرتقال گیری کینگ مدل K 116

banehkharid

آب پرتقال گیری کینگ مدل K-116 برای تهیه‌ی آب مرکبات نیاز به پوست‌گیری کامل نیست و تنها کافی است پرتقال یا لیمو را از وسط نصف کرده و روی یک برآمدگی چرخاند تا آب درون پره‌های میوه گرفته شود. آب مرکبات به دلیل داشتن ویتامین ث فراوان برای پیشگیری و درمان بیماری‌های مختلف هم کاربرد ...

112 روز پیش
باد بزن و سیخ های کباب ذغال گستر
مازندران

باد بزن و سیخ های کباب ذغال گستر

ذغال گستر شمال

بادبزن ذغال گستراز مواد درجه یک ساخته شده ،سبک وراحت ودارای کارایی آسان و بازدهی بادی همچون طوفان آسیایی دارد. سیخ استیل کوبیده ، جوجه و جیگر ذغال گستر ضد خش،ضدزنگ،100%استیل . در حرارت بالا تغییر رنگ نمیدهد .تعداد در هربسته 6عدد میباشد. افتخار می کنیم که می توانیم در تما ...


آگهی های ویژه: اثاثیه منزل

جاروبرقی 2500 وات زیمنس مدل VSX6XTRM2

جاروبرقی 2500 وات زیمنس مدل VSX6XTRM2

banehkharid
کردستان
تلفن : 08734225113

جارو برقی فاکر مدل 2400 COMMANDER

جارو برقی فاکر مدل 2400  COMMANDER

banehkharid
کردستان
تلفن : 08734225113

سمساری تهران 10 بالاترازدیگران

سمساری تهران  10 بالاترازدیگران

علی عباسی
تهران
تلفن : 02122635746

فروش لوستر 6 شاخه برنزی

فروش لوستر 6 شاخه برنزی

فرشاد رامز
تهران
تلفن : 09124249712

سمساری تهران

سمساری تهران

سمساری تهران
تهران
تلفن : 22737573-88674374-44852095-22342793

سمساری غرب تهران

سمساری غرب تهران

سمساری تهران
تهران
تلفن : 22737573-88674374-44852095-22342793

آگهی های ویژه: لوازم

سرویس آبگرمکن دیواری در تبریز 09144064953

سرویس آبگرمکن دیواری در تبریز 09144064953

قلی پور
آذربایجان شرقی
تلفن : 09144064953

وایت برد شیشه ای مغناطیسی و رنگی

وایت برد شیشه ای مغناطیسی و رنگی

هوم تک آوازه
تهران
تلفن : 02166405040

کولر گازی پر تابل 12000 سرد و گرم برند وست پوینت

کولر گازی پر تابل 12000 سرد و گرم برند وست پوینت

celegroup
تهران
تلفن : 09121436686-88751522-88748250

کولرگازی سرد و گرم 30 هزار شارپ ae a30nc

کولرگازی سرد و گرم 30 هزار شارپ ae a30nc

banehkharid
کردستان
تلفن : 08734225113

اسلحه شکاری برنو

اسلحه شکاری برنو

Payam younessi
تهران
تلفن : 0912-303-1233

آتش گردون

آتش گردون

ذغال گستر
مازندران
تلفن : 01152248101-09112002147

کلاه تبلیغاتی شکل حیوانات

کلاه تبلیغاتی شکل حیوانات

فکرآفرین
تهران
تلفن : 021 - 33984955

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank

ثبت آگهی رایگان پنل کاربری