سلکتور کلید گردان کلید ولوم کلید ولت

ورود به سایت این آگهی
مهندس شاهین سعادتی
02133999172
تهران
3 روز پیش
14 بازدید
27 روز بعد
دنبال کردن این کاربر
نشان کردن

الکترو گستر تهران مرکز توزیع و پخش انواع کلید ، سلکتور ، شنت در انواع مختلف می باشد.
شنت در آمپر و میلی ولت های مختلف سلکتور در حالات و طبقات مختلف کلید های دو حالته کلید های سه حالته و ریستی کلید های استارت استاپ Start / Stop
شنت در آمپر و میلی ولت های مختلف
سلکتور در حالات و طبقات مختلف
کلید های دو حالته کلید های سه حالته و ریستی کلید های استارت استاپ Start / Stop
1. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
2. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
3. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
4. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
5. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
6. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
7. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
8. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.
9. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
10. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
11. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
12. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.
13. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
14. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
15. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
16. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
17. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.
18. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.
19. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
20. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
21. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
22. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
23. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
24. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
25. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
26. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.
27. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
28. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت ITTآلمان.
29. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
30. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
31. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.
32. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.
33. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
34. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
35. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
36. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
37. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
38. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت ITT آلمان.
39. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
40. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
41. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
42. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
43. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
44. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
45. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
46. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.
47. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
48. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
49. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
50. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
51. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت ا تی کا روسیه.
52. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا روسیه.
53. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت OTK آلمان.
54. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
55. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
56. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.
57. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت OTK آلمان.
58. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
59. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
60. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.
61. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت OTK آلمان.
62. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
63. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
64. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت OTK آلمان.


قیمت: توافقی

مشخصات آگهی

نام
مهندس شاهین سعادتی
ایمیل
تلفن
02133999172
ارسال
53 روز پیش
بروزشده
3 روز پیش
انقضا
27 روز بعد
موقعیت
تهران
آدرس
تهران-لاله زار-کوچه بوشهری-مجتمع تجاری تهران الکتریک-طبقه سوم -شماره 410
از پرداخت هر گونه وجه قبل از تحویل کالا و خدمات تحت هر عنوان خودداری نمایید.

ارسال پیام به آگهی دهنده

CAPTCHA


به اشتراک بگذارید

کلمات کلیدی

|

|

|

|
تازه های صنعت: برق صنعتی
16 ساعت پیش
اتوماسیون صنعتی سرو موتورسرو درایو
تهران

اتوماسیون صنعتی سرو موتورسرو درایو

tavanresan

نماینده انحصاری کمپانی Lenze آلمان در ایران. وارد کننده انواع الکترو موتور ، موتورگیربکس ، اینورتر ، ترمز و کلاچ با برندهای اروپایی و آسیایی. شرکت توان رسان در سال 1369 به عنوان نمایندگی انحصاری فنی و بازرگانی کمپانی Lenze آلمان فعالیت خود را در زمینه سیستم های انتقال قدرت صنعت ...

16 ساعت پیش
سرو  کنترل دور اینورتر  موتورگیربکس
تهران

سرو کنترل دور اینورتر موتورگیربکس

tavanresan

نماینده انحصاری کمپانی Lenze آلمان در ایران. وارد کننده انواع الکترو موتور ، موتورگیربکس ، اینورتر ، ترمز و کلاچ با برندهای اروپایی و آسیایی. شرکت توان رسان در سال 1369 به عنوان نمایندگی انحصاری فنی و بازرگانی کمپانی Lenze آلمان فعالیت خود را در زمینه سیستم های انتقال قدرت صنع ...

1 روز پیش
فروش انواع ترانسدیوسر های 4 الی20 میلی آمپر
تهران

فروش انواع ترانسدیوسر های 4 الی20 میلی آمپر

مهندس شاهین سعادتی

یک ترانسدیوسر بنا به تعریف ، قطعه ای است که وظیفه تبدیل حالات انرژی به یکدیگر را برعهده دارد ، بدین معنی که اگر یک سنسور فشار همراه یک ترانسدیوسر باشد ، سنسور فشار پارمتر را اندازه می گیرد و مقدار تعیین شده را به ترانسدیوسر تحویل می دهد ، سپس ترانسدیوسر آن را به یک سیگنال الکتریک ...

1 روز پیش
فروش و توزیع قطعات موتور دالاندر
تهران

فروش و توزیع قطعات موتور دالاندر

مهندس شاهین سعادتی

فروش موتور های دالاندر در فروشگاه الکترو گستر تهران توضیحات زیر می تواند شمار ا در انتخاب محصول یاری دهد.این توضیحات شامل تعریف موتور ، نحوه عملکرد ، ساختار داخلی و ...است موتور دالاندر به انگلیسی: Dahlander motorنوعی موتور الکتریکی القایی دوسرعته است که تغییر سرعت در آن بر پای ...

1 روز پیش
ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت و برعکس در توان های مختلف
تهران

ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت و برعکس در توان های مختلف

مهندس شاهین سعادتی

لیست برخی از محصولات اتو ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 110 ولت و برعکس از توان 50 تا 5000 وات ترانس های ایزوله تبدیل ولتاژ 220 به 110 ولت و برعکس از توان 50 تا 5000 وات ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت و برعکس در توان های مختلف ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 24 ولت و برعکس د ...

1 روز پیش
ترانس های ایزوله تبدیل ولتاژ 24 به 12 ولت از توان 50 تا 4000 وات
تهران

ترانس های ایزوله تبدیل ولتاژ 24 به 12 ولت از توان 50 تا 4000 وات

مهندس شاهین سعادتی

ترانس های تبدیل 220 ولت AC به 110 ولت AC در توان 2000 وات ترانس های تبدیل 220 ولت AC به 110 ولت AC در توان 3000 وات ترانس های تبدیل 220 ولت AC به 110 ولت AC در توان 3500 وات ترانس های تبدیل 220 ولت AC به 110 ولت AC در توان 4000 وات ترانس های تبدیل 220 ولت AC به 110 ولت A ...

1 روز پیش
فیوز صنعتی HRC  SITOR NEOZED قطع سریع
تهران

فیوز صنعتی HRC SITOR NEOZED قطع سریع

عبدالحسین سلیمانیان

انواع فیوز وپایه فیوز –فشنگی –چاقویی –نیوزد –HRC-diazed فروش انواع فیوز های فشنگی در آمپرهای مختلف از 2 الی 200 آمپر انواع فیوز های چاقویی(کاردی)HRC درسایزها و آمپر های مختلف از 16 الی 1250 آمپر انواع فیوز های شاخکدار-نیوزد و .... انواع فیوز های قطع سریع (سیتور-SITOR) مخصوص ح ...

1 روز پیش
فروش محصولات فوجی الکتریک ‍‍‍‍ژاپناصل
تهران

فروش محصولات فوجی الکتریک ‍‍‍‍ژاپناصل

عبدالحسین سلیمانیان

فروش محصولات فوجی الکتریک ‍‍‍‍ژاپن بزرگترین تولید کننده کنتاکتور در ژاپن با تولید 200 میلیون کنتاکتور در سال انواع کنتاکتور در ولتاژ و آمپر های مختلف از 9 الی 800 آمپر انواع رله حرارتی(بیمتال) از 0.1 الی 600آمپر انواع کلید های اتوماتیک کمپکت(MCCB) از 15 الی 1600آمپر کلید های حرار ...

1 روز پیش
فروش سوکت کلید دار PALAZZOLI و ILME
تهران

فروش سوکت کلید دار PALAZZOLI و ILME

عبدالحسین سلیمانیان

فروش سوکت کلید دار PALAZZOLI و ILME ایتالیا قابل توجه شرکت های تولید کننده سرامیک ، سیمان و صنایع مشابه لوازم برقی واترپروف و ضد گرد و غبار و اسپلش پروف فروش سوئیچ سوکت اینترلاک پالازولی ایتالیا با بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت IP65 واترپروف INTETLOCKED SWITCH SOCKET PALAZZOL ...

1 روز پیش
چراغ های شرکت مازی نور مازینور
تهران

چراغ های شرکت مازی نور مازینور

عبدالحسین سلیمانیان

چراغ های مازی نور- مازینورفروش انواع چراغ های صنایع روشنایی مازینوردرمدل های زیر با قیمت تجارتی1-چراغ های فلورسنتی اداری روکارو توکار در مدل هایژوپیتر از 1 الی 4 لامپ در طرح های گوناگون از نظر شبکه و صفحهاورانوس از 1 لامپ الی 4 لامپگالکسیاامگا2-انواع چراغ های فلورسنتی ساده ورفلکت ...

1 روز پیش
فروش انواع کلید پریز ام ک MK
تهران

فروش انواع کلید پریز ام ک MK

عبدالحسین سلیمانیان

فروش انواع کلید پریز ام ک MKقابل توجه مدیران پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمیپالایشگاه ها و صنایع مشابهانواع کلید پریزارت دار MK 13 آمپری با سوکت میله تختانواع کلید پریزارت دار MK 15 آمپری با سوکت های گردSWITCH SOCKET 15 A (ROUND PIN) 2P+ESWITCH SOCKET 13 A (FLAT PIN)1P+N+Eانواع ...

1 روز پیش
تلفن ضد انفجار
تهران

تلفن ضد انفجار

عبدالحسین سلیمانیان

تلفن ضدانفجار فروش دستگاه های تلفن ضد انفجارآلمانی و سایر لوازم ارتباطی و مخابراتی ضد انفجار- ویژه استفاده در محیط های دارای گازها و غبارهای قابل انفجار از مشهور ترین کمپانی های دنیا مانند FHF آلمان و..... explosion proof Weatherproof heavy duty telephone, resistant to seawater, ...

1 روز پیش
فروش محصولات اصلی اشنایدر تله مکانیک فرانسه
تهران

فروش محصولات اصلی اشنایدر تله مکانیک فرانسه

عبدالحسین سلیمانیان

فروش محصولات اصلی شرکت تله مکانیک فرانسه فروش محصولات اصلی شرکت تله مکانیک فرانسه فروش محصولات گروه اشنیدر الکتریک فرانسه Schneider electric شامل محصولات مرلن ژرن-اسکواردی-تله مکانیک Merlin Gerin-Square D-Telemecanique انواع کلید های اتوماتیک کمپکت(MCCB) مرلن ژرن انواع ...

1 روز پیش
فروش کنترلر مینی PLC تبن آلمان Theben مدل PHARAO II
تهران

فروش کنترلر مینی PLC تبن آلمان Theben مدل PHARAO II

عبدالحسین سلیمانیان

فروش انواع کنترلر ها و مینی پی ال سی های شرکت تبن آلمان در مدل ها و ظرفیت های مختلف AC و یا DC (فارائو 2 یا PHARAO II) کارت های افزایش ظرفیت و لوازم جانبی مربوطه ، کابل و شارژر و ............ PHARAO-II 10 (AC) PHARAO-II 11 (DC) PHARAO-II 14 (AC) PHARAO-II ...

1 روز پیش
فروش لیمیت سوئیچ زیمنس مدل 3SE51 SIEMENS
تهران

فروش لیمیت سوئیچ زیمنس مدل 3SE51 SIEMENS

عبدالحسین سلیمانیان

فروش لیمیت سوئیچ زیمنس مدل 3SE51 SIEMENS فروش لیمیت سوئیچ زیمنس مدلLIMIT SWITCH 3SE51 SIEMENS اصل آلمان مدل های 3SE51 SIEMENS LIMIT SWITCH دارای بدنه کامل فلزی، بسیار محکم وشیک با درجه حفاظت IP66/67 دارای یک کنتاکت باز + یک کنتاکت بسته در انواع، فشاری ساده، فش ...

1 روز پیش
فروش چراغ مهتابی ضدانفجار مدل eLLK92036 36
تهران

فروش چراغ مهتابی ضدانفجار مدل eLLK92036 36

عبدالحسین سلیمانیان

فروش چراغ مهتابی ضدانفجار مدل eLLK92036/36 با مشخصات : 2X36 وات قابل استفاده با مهتابی معمولی دو پین ساخت اصل آلمان CEAG (Zone 1, 2, 21, 22) The classic lighting solution in hazardous areas Standard dual channel ballast with EOL monitoring • Can be used with CEAG LED mo ...

1 روز پیش
فروش محصولات ضد انفجار اصلی شرکت اشتال آلمان STAHL
تهران

فروش محصولات ضد انفجار اصلی شرکت اشتال آلمان STAHL

عبدالحسین سلیمانیان

فروش محصولات اصلی شرکت اشتال آلمان (STAHL) فروش محصولات اصلی شرکت اشتال آلمان (STAHL) شامل 1-انواع جعبه تقسیم (JUNCTION BOX ) ضد انفجار در ابعاد و سایزهای مختلف zone 1 -2 21-22 2-انواع پریز و شاخه (نر و مادگی PLUG & SOCKET) ضد انفجار تکفاز و سه فاز 3-انواع چراغ های مهتابی 40 ...

1 روز پیش
فروش کنتاکتور ارکه RADE koncar رادکونچار CNM CN CNN
تهران

فروش کنتاکتور ارکه RADE koncar رادکونچار CNM CN CNN

عبدالحسین سلیمانیان

فروش محصولات شرکت ارکه (RADE koncar) فروش محصولات شرکت (RADE koncar) فروش انواع کنتاکتور و بیمتال شرکت (RADE koncar) شامل :کنتاکتور موتوری تیپ CN در آمپرهای مختلف مانند CN10,CN16,CN25,CN40,CN63,CN80,CN110,CN180,CN250 کنتاکتور های موتوری تیپ CNM از CNM 9الی CNM400( از 4 ...

1 روز پیش
فروش بالاست الکترونیکی مهتابی مارک REG
تهران

فروش بالاست الکترونیکی مهتابی مارک REG

عبدالحسین سلیمانیان

فروش بالاست الکترونیکی مهتابی مارک REG BALLAST 2X36W REG BALLAST ST2L REG بالاست ST2L REG BALLAST 1X36W REG BALLAST 3X36W REG تلفن:33905382-33993947 فکس: 33906266 ...

1 روز پیش
فروش انواع سافت استارتر و درایوهای شرکت سانیو SANYU
تهران

فروش انواع سافت استارتر و درایوهای شرکت سانیو SANYU

عبدالحسین سلیمانیان

فروش انواع سافت استارتر و درایوهای شرکت سانیو SANYU ساخت چین قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولیدات شرکت سانیو ؛ ساخت شرکت های معتبر مانند FUJI ELECTRIC MITSUBISHI t, TEXAS ,INFINEON و مشابه می باشد. اقلام قابل ارائه به شرح ذیل می باشد. سافت استارتر SANYU سانیو مدل SJR-2000 ...


آگهی‌های جدید: مهندس شاهین سعادتی

فروش انواع ترانسدیوسر های 4 الی20 میلی آمپر

فروش انواع ترانسدیوسر های 4 الی20 میلی آمپر

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

فروش و توزیع قطعات موتور دالاندر

فروش و توزیع قطعات موتور دالاندر

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت و برعکس در توان های مختلف

ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت و برعکس در توان های مختلف

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

ترانس های ایزوله تبدیل ولتاژ 24 به 12 ولت از توان 50 تا 4000 وات

ترانس های ایزوله تبدیل ولتاژ 24 به 12 ولت از توان 50 تا 4000 وات

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

استابلایزر گلداستار

استابلایزر گلداستار

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172 - 09124300925

فروش استابلایزر امگا

فروش استابلایزر امگا

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172 - 09124300925

فروش استابلایزر های فاراتل faratel

فروش استابلایزر های فاراتل faratel

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172 - 09124300925

آگهی های ویژه: برق صنعتی

سرو کنترل دور اینورتر موتورگیربکس

سرو  کنترل دور اینورتر  موتورگیربکس

tavanresan
تهران
تلفن : 27694444

فروش انواع ترانسدیوسر های 4 الی20 میلی آمپر

فروش انواع ترانسدیوسر های 4 الی20 میلی آمپر

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

فروش و توزیع قطعات موتور دالاندر

فروش و توزیع قطعات موتور دالاندر

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت و برعکس در توان های مختلف

ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت و برعکس در توان های مختلف

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

ترانس های ایزوله تبدیل ولتاژ 24 به 12 ولت از توان 50 تا 4000 وات

ترانس های ایزوله تبدیل ولتاژ 24 به 12 ولت از توان 50 تا 4000 وات

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

فیوز صنعتی HRC SITOR NEOZED قطع سریع

فیوز صنعتی HRC  SITOR NEOZED قطع سریع

عبدالحسین سلیمانیان
تهران
تلفن : 33905382

آگهی های ویژه: صنعت

دستگاه برش لیزری روتک ROTEC

دستگاه برش لیزری روتک ROTEC

پارس هزاره
تهران
تلفن : 02144208989

tak30.com

دستگاه کفتراش سیلندر و سرسیلندر غیاثی

دستگاه کفتراش سیلندر و سرسیلندر غیاثی

حمید غیاثی
گلستان
تلفن : 09117500071

kaftarash.com

خرید چسب نمک و فروش چسب نمک جهت اطاق نمک و چسباندن نمک

خرید چسب نمک و فروش چسب نمک جهت اطاق نمک و چسباندن نمک

شرکت نمک پاینده
سمنان
تلفن : 09125321778-09124312773-09109022773-02334243715-02334243716

نمک صنعتی سنگ نمک کلوخه نمک معدن نمک نمک صنعتی

نمک صنعتی سنگ نمک کلوخه نمک معدن نمک نمک صنعتی

شرکت نمک پاینده
تهران
تلفن : 02334243715 - - 02334243716 - 02334234719 - 091 25321778

کارخانه نمک .کارخانه تولید نمک خوراکی .نمک تبلورمجدد .نمک معدن.سنگ نمک

کارخانه نمک .کارخانه تولید نمک خوراکی .نمک تبلورمجدد .نمک معدن.سنگ نمک

شرکت نمک پاینده
سمنان
تلفن : 02334243715-02334243716-02334234719

ورود به سایت
عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank

ثبت آگهی رایگان پنل کاربری صفحه من