سلکتور کلید گردان کلید ولوم کلید ولت

سلکتور  کلید گردان  کلید ولوم  کلید ولت برای ورود به سایت این آگهی کلیک کنید
مهندس شاهین سعادتی
02133999172
تهران
2 روز پیش
12 بازدید
28 روز بعد
دنبال کردن این کاربر

الکترو گستر تهران مرکز توزیع و پخش انواع کلید ، سلکتور ، شنت در انواع مختلف می باشد.
شنت در آمپر و میلی ولت های مختلف سلکتور در حالات و طبقات مختلف کلید های دو حالته کلید های سه حالته و ریستی کلید های استارت استاپ Start / Stop
شنت در آمپر و میلی ولت های مختلف
سلکتور در حالات و طبقات مختلف
کلید های دو حالته کلید های سه حالته و ریستی کلید های استارت استاپ Start / Stop
1. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
2. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
3. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
4. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
5. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
6. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
7. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
8. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.
9. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
10. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
11. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
12. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.
13. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
14. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
15. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
16. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
17. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.
18. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.
19. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
20. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
21. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
22. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
23. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
24. سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
25. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
26. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.
27. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
28. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت ITTآلمان.
29. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
30. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
31. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.
32. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.
33. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
34. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
35. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
36. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
37. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
38. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت ITT آلمان.
39. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
40. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
41. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
42. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
43. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
44. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
45. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
46. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.
47. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
48. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
49. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
50. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
51. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت ا تی کا روسیه.
52. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا روسیه.
53. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت OTK آلمان.
54. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
55. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
56. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.
57. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت OTK آلمان.
58. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
59. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
60. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.
61. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت OTK آلمان.
62. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
63. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
64. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت OTK آلمان.
سلکتور - کلید - گردان - کلید - ولوم - کلید -


قیمت: توافقی

مشخصات آگهی

نام
مهندس شاهین سعادتی
ایمیل
تلفن
02133999172
ارسال
148 روز پیش
بروزشده
2 روز پیش
انقضا
28 روز بعد
موقعیت
تهران
آدرس
تهران-لاله زار-کوچه بوشهری-مجتمع تجاری تهران الکتریک-طبقه سوم -شماره 410
از پرداخت هر گونه وجه قبل از تحویل کالا و خدمات تحت هر عنوان خودداری نمایید.

ارسال پیام به آگهی دهنده

CAPTCHA


به اشتراک بگذارید

کلمات کلیدی

|

|

|

|

|

|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
تازه های صنعت: برق صنعتی
2 ساعت پیش
تست چاه ارت  سیستم ارتینگ و صدور گواهینامه مورد تایید سورنا صنعت بستون
تهران

تست چاه ارت سیستم ارتینگ و صدور گواهینامه مورد تایید سورنا صنعت بستون

مهندس سید حمیدرضا حسینی

تست چاه ارت سورنا صنعت بيستون آماده خدمات شرکت سورنا صنعت بيستون آماده ارائه خدمات ذیل میباشد ۱- اندازه گیری مقاومت الکتریکی چاه ارت ۲- تست چاه ارت و صدور گواهی موردتایید وزارت کار ۳- بررسی سیستم اتصال به زمین و همبندی ارتینگ در کلیه صنایع و صدورو تاییدیه سیستم ...

2 ساعت پیش
تابلو برق صنعتی اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت بیستون
تهران

تابلو برق صنعتی اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت بیستون

مهندس سید حمیدرضا حسینی

طراحی و ساخت انواع تابلو برق صنعتی فشار ضعیف. دارنده تائیدیه طراحی و ساخت تابلو برق های خاص مطابق با نیاز شما. طراحی و ساخت انواع تابلو اتوماسیون صنعتی و PLC. فروش انواع قطعات برق صنعتی به صورت تکی و عمده. سازنده تابلو برق های: تابلو چنج آور ( شهر، ژنراتور) تابلو بانک ...

2 ساعت پیش
طراح و مجری و اتوماسیون کارخانجات صنعتی سورنا صنعت بیس
تهران

طراح و مجری و اتوماسیون کارخانجات صنعتی سورنا صنعت بیس

مهندس سید حمیدرضا حسینی

مجری اتوماسیون صنعتی در تمام کشور شرکت فنی و مهندسی سورنا صنعت بیستون کنترل اتوماتیک ماشین الات صنعتی با استفاده از پی ال سی و مینی پی ال سی ها ی زیمنس( siemens ) ، دلتا( delta )،میتسوبیشی( Mitsubishi ) و... . راه اندازی و کنترل اتوماتیک با استفاده از pcs7 پیدا کردن رمز انوا ...

22 ساعت پیش
فروش انواع پلاتین یا تیغه کلید روغنی اسبیک SBIC
تهران

فروش انواع پلاتین یا تیغه کلید روغنی اسبیک SBIC

عبدالحسین سلیمانیان

فروش انواع پلاتین یا تیغه کلید روغنی پلاتین کلید روغنی تک ضرب 40- 25 آمپر پلاتین کلید روغنی دو ضربستاره مثلث در آمپر های زیر 40- 26 آمپر 110-70 آمپر 100-170 آمپر 170-250 آمپر تلفن: 33905382-33993947 فکس: 33906266 لاله زار جنوبی ، پاساژ جهان الکتریک ، طبقه زیرزمین، ...

3 روز پیش
پی ال سی دلتا و برنامه نویسی دلتا
تهران

پی ال سی دلتا و برنامه نویسی دلتا

نصب کنترل cnc

برنامه نویسی و فروش پی ال سی دلتا برنامه نویسی تمامی سریهای پی ال سی برنامه نویسی اچ ام آی دلتا فروش HMIدلتا فروش پی ال سی دلتا فروش سروو دلتا فروش اینورتر دلتا ارائه ی خدمات به تمام نقاط کشور جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما: www.plc-cnc.ir www.plc-cnc.com www.p ...

3 روز پیش
تعمیرات و نصب تخصصی تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تهران

تعمیرات و نصب تخصصی تجهیزات اتوماسیون صنعتی

نصب کنترل cnc

تعمیرات تخصصی تجهیزات اتوماسیون با بیش از 12 سال تجربه تعمیرات انواع برندها ی مطرح دنیا در صنعت اتوماسیون ایران تعمیرات انواع اینورتر-سرو موتور-سرو درایو-منبع تغذیه سوئیچینگ –تاچ پنل- پی ال سی- کنترلر سی ان سی-کنترلرهای خاص –کنترلر و شارژر و رگولاتور دیزل ژنراتور تعمیرات برندها ...

3 روز پیش
آموزش نصب و راه اندازی کنترلر بر روی ماشین آلات cnc
تهران

آموزش نصب و راه اندازی کنترلر بر روی ماشین آلات cnc

نصب کنترل cnc

آموزش نصب و راه اندازی کنترلر بر روی ماشین آلات cncبرندهای زیمنس سری ۸۰۸D-802D-810D-802C و کنترل ۸۲۸D نصب اموزش تضمینی و گام به گام با متخصصان در امور آموزش و با سابقه ی درخشان در امر نصب کنترل بر روی ماشین آلات مختلف CNC از ۲ الی ۸محور و با سابقه های ۸ الی ۱۲ سال در امر آموزش و ...

3 روز پیش
نصب کنترل 808 siemens
تهران

نصب کنترل 808 siemens

نصب کنترل cnc

نصب کنترل زیمنس مدل 808 بر روی ماشینهای فرز، تراش، بورینگ، کاروسل و غیره. در دومدل 2 محور و سه محور + اسپیندل سازگاری کامل با تمامی موتور درایو های سری پالسی در بازار. کنترل پر قدرت و دارای امکاناتی همچون: • Dnc به صورت یو اس بی • نمایش برنامه پی ال سی بر روی کنترل و عی ...

3 روز پیش
خرید و فروش ماشینهای دایکاست
تهران

خرید و فروش ماشینهای دایکاست

نصب کنترل cnc

–خرید و فروش ماشینهای دایکاست هات چمبر و کول چمبر در تناژهای مختلف –فروش دایکاست 06-07-08-09روسی -فروش دایکاست 280 تن 330 تن 400 تن و 600 تن هات چمبر و کول چمبر –خرید دایکاست در تناژهای مختلف ترجیحا خاموش -راه اندازی دایکاست هات چمبر و کول چمبر، مکانیک و برق -فروش پرسهای ه ...

3 روز پیش
فروش شاستی چراغ دار فوجی ژاپن قطر 30
تهران

فروش شاستی چراغ دار فوجی ژاپن قطر 30

عبدالحسین سلیمانیان

فروش شاستی چراغ دار فوجی ژاپن قطر 30 شاستی (شاسی) فرمان چراغ دار فوجی الکتریک ژاپن از نوع ترانس دار قطر 30 میلیمتری مدل: AHE LY10M COMMAND COMMAND SWITCH FUJI ELECTRIC JAPAN تلفن: 33905382-33993947 فکس: 33906266 ...

3 روز پیش
گلند مخصوص کابل MICC شرکت BICC انگلستان
تهران

گلند مخصوص کابل MICC شرکت BICC انگلستان

عبدالحسین سلیمانیان

گلند کابل MICC شرکت BICC انگلستان سایز های 2H1.5 4H2.5 شرود نارنجی رنگ گلند کابل MICC مینرال تلفن:33905382-33993947 فکس: 33906266 ...

5 روز پیش
تعمیر سی ان سی
تهران

تعمیر سی ان سی

نصب کنترل cnc

• تعمیرات تخصصی ماشین آلات cnc • تعمیرات کنترلرهای زیمنس سری 802c-808d-802d-828d-810d و سیستم کنترل840 • تعمیرات تخصصی کنترلرهای هاست تمامی مدلها h4ct-h4clm-h6 و h8m • تعمیر کنترل اینگلهارد-فانوک-فاگور -جی اس کا و فیلیپس • تعمیرات درایوهای زیمنس.بامولر.فانوک.میتسوبیشی.دلتا.اس ...

5 روز پیش
خرید و فروش ماشینهای دایکاست و پرس
تهران

خرید و فروش ماشینهای دایکاست و پرس

نصب کنترل cnc

–خرید و فروش ماشینهای دایکاست هات چمبر و کول چمبر در تناژهای مختلف –فروش دایکاست 06-07-08-09روسی -فروش دایکاست 280 تن 330 تن 400 تن و 600 تن هات چمبر و کول چمبر –خرید دایکاست در تناژهای مختلف ترجیحا خاموش -راه اندازی دایکاست هات چمبر و کول چمبر، مکانیک و برق -فروش پرسهای ه ...

5 روز پیش
نصب کنترلر 808 زیمنس
تهران

نصب کنترلر 808 زیمنس

نصب کنترل cnc

نصب کنترل زیمنس مدل 808 بر روی ماشینهای فرز، تراش، بورینگ، کاروسل و غیره. در دومدل 2 محور و سه محور + اسپیندل سازگاری کامل با تمامی موتور درایو های سری پالسی در بازار. کنترل پر قدرت و دارای امکاناتی همچون: • Dnc به صورت یو اس بی • نمایش برنامه پی ال سی بر روی کنترل و عی ...

5 روز پیش
نصب کنترل cnc
تهران

نصب کنترل cnc

نصب کنترل cnc

نصب و راه اندازی کنترل cnc زیمنس، هاست، فانوک، GSK و ایدیتک نصب کنترلر سی ان سی بر روی فرز، تراش بورینگ وایر کات کاراسل نصب کنترلرcnc بر روی سیستمهای خاص نصب سیستمهای تحت کنترل پی سی مچ تری و موشن کارت راه اندازی ماشینهای خاموش تعویض کنترلرهای قدیمی زمینه دیگر اتوماسیون ...

5 روز پیش
تابلو اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت بیستون
تهران

تابلو اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت بیستون

مهندس سید حمیدرضا حسینی

اتوماسیون صنعتی به بهره گیری از رایانه ها بجای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایندهای صنعتی گفته میشود. اتوماسیون صنعتی یک گام فراتر از مکانیزه کردن است . مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه هایی است که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری می ...

5 روز پیش
طراحی تاسیسات الکتریکال سورنا صنعت بیستون
تهران

طراحی تاسیسات الکتریکال سورنا صنعت بیستون

مهندس سید حمیدرضا حسینی

شرکت فنی مهندسی سورنا صنعت بیستون با بیش از 18 سال سابقه کار در خدمت شما می باشد اجرای کلیه پروژهای تاسیسات برق ساختمانهای مسکونی تجاری اداری(طراحی,نظارت,اجرا).با1 0درصدتخفیف واجرای نمونه کاربصورت رایگان - فروش ونصب انواع ایفونهای صوتی و تصویری همراه با گارانتی. - فروش و نصب ...

5 روز پیش
تست ارتینگ و صدور گواهینامه معتبر سورنا صنعت بیستون
تهران

تست ارتینگ و صدور گواهینامه معتبر سورنا صنعت بیستون

مهندس سید حمیدرضا حسینی

نصب سیستم ارتینگ - مشاوره و صدور گواهینامه نصب و تست چاه ارت و تست های چاه ارت و بازرسی فنی و ایمنی توسط کارشناسان مجرب به دو صورت تست مقاومت چاه ارت و نیز بررسی سیستم ایمنی ارتینگ صورت می پذیرد. - بازدید و بررسی ایمنی سیستم برق و انجام تست فنی چاه ارت (اتصال به زمین) و همبن ...

8 روز پیش
کلید و پریز ااشنایدر
تهران

کلید و پریز ااشنایدر

مهندس جعفرخانی

اريا توان نيرو 02136057081 02136057083 کليد و پريز اشنايدر در مدل هاي اسفورا و سدنا و مرتن در رنگ ها شامل : - انواع کليدهاي روشنايي - انواع ديمر - انواع پريز معمولي و ضدآب - انواع سوکتهاي تلفن و شبکه - انواع سوکتهاي آنتن و صوتي - Key card switch - کليد کرکره برقي - ک ...

8 روز پیش
کلید و پریز اشنایدر مرتن
تهران

کلید و پریز اشنایدر مرتن

مهندس جعفرخانی

اريا توان نيرو 02136057081 02136057083 مکانيزم هاي مرتن با بالاترين تنوع ، دست کارفرمايان و طراحان برق ساختمان را در انتخاب امکانات مورد نياز باز گذاشته است و در عين حال به دليل يکسان بودن مکانيزم ها براي تمامي مدل هاي مرتن ، ميتوان پس از نصب مکانيزم ها از تمامي رويه ها و قا ...


آگهی‌های جدید: مهندس شاهین سعادتی

ترانس های ایزوله تبدیل ولتاژ 24 به 12 ولت از توان 50 تا 4000 وات

ترانس های ایزوله تبدیل ولتاژ 24 به 12 ولت از توان 50 تا 4000 وات

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت و برعکس در توان های مختلف

ترانس های تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت و برعکس در توان های مختلف

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

واریابل تک فاز واریابل سه فاز

واریابل تک فاز  واریابل سه فاز

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

دیود و تریستور huyndaei

دیود و تریستور huyndaei

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

نیمه هادی نیمه رسانا

نیمه هادی نیمه رسانا

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

فروش و توزیع قطعات موتور دالاندر

فروش و توزیع قطعات موتور دالاندر

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

محصولات سمیکرون

محصولات سمیکرون

مهندس شاهین سعادتی
تهران
تلفن : 02133999172

آگهی های ویژه: برق صنعتی

نمایندگی محصولات ساسین SASSIN

نمایندگی محصولات ساسین SASSIN

مهندس جعفرخانی
تهران
تلفن : ۰۹۱۲۷۹۲۶۲۹۴--۰۲۱۳۶۰۵۷۰۸۱-۰۲۱۳۶۰۵۷۰۸۳

لیست قیمت کنتاکتور زیمنس

لیست قیمت کنتاکتور زیمنس

مهندس جعفرخانی
تهران
تلفن : ۰۹۱۲۷۹۲۶۲۹۴--۰۲۱۳۶۰۵۷۰۸۱-۰۲۱۳۶۰۵۷۰۸۳

نمایندگی plc زیمنس در ایران

نمایندگی plc زیمنس در ایران

مهندس جعفرخانی
تهران
تلفن : ۰۹۱۲۷۹۲۶۲۹۴--۰۲۱۳۶۰۵۷۰۸۱-۰۲۱۳۶۰۵۷۰۸۳

فروش انواع پلاتین یا تیغه کلید روغنی اسبیک SBIC

فروش انواع پلاتین یا تیغه کلید روغنی اسبیک SBIC

عبدالحسین سلیمانیان
تهران
تلفن : 33905382-33993947-09122572819

لوله فولادی برق گالوانیزه گرم و سرد

لوله فولادی برق گالوانیزه گرم و سرد

مهندس جعفرخانی
تهران
تلفن : ۰۹۱۲۷۹۲۶۲۹۴--۰۲۱۳۶۰۵۷۰۸۱-۰۲۱۳۶۰۵۷۰۸۳

فروش تابلوبرق کنتوری

فروش تابلوبرق کنتوری

noorasaa
تهران
تلفن : 09121724618

نمایندگی رله پیلز pilz pnoz

نمایندگی رله پیلز   pilz pnoz

مهندس جعفرخانی
تهران
تلفن : 02136057081 - 09127926294

آگهی های ویژه: صنعت

سپتیک تانک فاضلاب پایپ گستر

سپتیک تانک فاضلاب پایپ گستر

جوادی
تهران
تلفن : 02155327684

septic-tank.ir

دستگاه کفتراش سیلندر و سرسیلندر غیاثی

دستگاه کفتراش سیلندر و سرسیلندر غیاثی

حمید غیاثی
گلستان
تلفن : 09117500071

kaftarash.com

دستگاه برش لیزری روتک ROTEC

دستگاه برش لیزری روتک ROTEC

پارس هزاره
تهران
تلفن : 02144208989

tak30.com

تولید دستگاه های سند بلاست

تولید دستگاه های سند بلاست

حاتمی - شرکت مهندسی فجر بلاس
تهران
تلفن : 09122484651 - 44283018

دستگاه موتور شوی دستگاه قطعه شویی موتورشویی اصفهان

دستگاه موتور شوی دستگاه قطعه شویی  موتورشویی اصفهان

ماشین سازی رحیمی
اصفهان
تلفن : 09132145014 / 09133168733 / 03133871471

دستگاه نوار نقاله افقی

دستگاه نوار نقاله افقی

علی صفوی
کرج
تلفن : 09193455228 -09354111790 - 02634662743

ورود به سایت
عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank

ثبت آگهی رایگان پنل کاربری نمایش زنده تماس با ما