مهندس سید حمیدرضا حسینی

عکس عنوان
طراحی و اجرا تاسیسات برق و اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت بستون طراحی و اجرا تاسیسات برق و اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت بستون
برق ، قلب تپنده هر واحد صنعتی ، تجاري ، اداري ، مسكوني و... می باشد. اجرا و تعمی
تست چاه ارت سیستم ارتینگ و صدور گواهینامه معتبر سورنا صنعت بستون تست چاه ارت سیستم ارتینگ و صدور گواهینامه معتبر سورنا صنعت بستون
تست چاه ارت سورنا صنعت بيستون آماده خدمات شرکت سورنا صنعت بيستون آماده ارائه خدم
ساخت تابلو برق کارخانجات تولیدی سورنا صنعت بیستون ساخت تابلو برق کارخانجات تولیدی سورنا صنعت بیستون
طراحی و ساخت انواع تابلو برق صنعتی فشار ضعیف. دارنده تائیدیه طراحی و ساخت تابلو
اجرا سیستم ارتینگ و چاه ارت سورنا صنعت ببستون اجرا سیستم ارتینگ و چاه ارت سورنا صنعت ببستون
مجری چاه ارت شرکت فنی مهندسی سورنا صنعت بيستون با دو دهه تجربه در زمینه تست های
تابلو برق صنعتی اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت بیستون تابلو برق صنعتی اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت بیستون
طراحی و ساخت انواع تابلو برق صنعتی فشار ضعیف. دارنده تائیدیه طراحی و ساخت تابلو
طراح و مجری و اتوماسیون کارخانجات صنعتی سورنا صنعت بیس طراح و مجری و اتوماسیون کارخانجات صنعتی سورنا صنعت بیس
مجری اتوماسیون صنعتی در تمام کشور شرکت فنی و مهندسی سورنا صنعت بیستون کنترل اتوم