آموزش تهیه اظهارنامه مالیاتی

انتشار: 55 روز پیش
تاریخ: 00:46:39 1399/9/8
بازدید: 88

اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکورمطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود.


2.چه کسانی مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد هستند؟الف ـ بر اساس ماده 95و 100 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار که بصورت فردی و یا مشارکتی فعالیت می کنند مکلفند برای هر سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی تهیه و ارسال نمایند.

ب ـ طبق ماده 110 ق م م کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند و تشکل های قانونی که دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذیربط می باشند و اتحادیه های صنفی بر اساس قانون مکلفند برای هرسال مالی ترازنامه وسود وزیان وسایراطلاعات مندرج درفرم اظهارنامه راتهیه وبه سازمان امورمالیاتی تحویل دهند.


3.برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی به چه مدارک و اطلاعاتی نیاز داریم؟


برای تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مدارک و اطلاعات زیر مورد نیاز است.

1.صورت ترارنامه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول بر حسب مورد

2.صورت سود وزیان برای کلیه اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد

3.مبلغ درآمد و فروش داخلی وخارجی

4.گردش حساب مواد اولیه وکالای ساخته شده وکالای بازرگانی(ریالی ) وسایر کالاها

5.صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته برای شرکت های تولیدی،بازرگانی

6.صورت قراردادها ودرآمد پیمانکاری و بهای تمام شده پروژه برای شرکت های پیمانکاری

7.مانده سود و زیان دوره قبل وگردش حساب تعدیلات سنواتی

8.شماره ثبت دفاتر قانونی وکد رهگیری برای اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی گروه اول

9.مبلغ مالیات های پرداخت شده

10.نام کاربری ،رمز عبور وکد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اینترنتی اظهارنامه و شماره کارت بازرگانی ومجوز فعالیت

11.اطلاعات ملک اجاری مورد استفاده مودی

12.اطلاعات فروش سال قبل ودرصد افزایش در سال جاری

مطلب مرتبط :بیستمین کارگاه سرّی آموزش تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 99

4.چند نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد در حال حاضر وجود دارد؟
هم اکنون برای اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی 6 نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد تهیه و در دسترس قرارگرفته است.

1.اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده 110 ق م م )که نسبت به سایر اظهارنامه ها مفصل تر است.

2.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول طبق ماده 100 ق م م و آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م

3.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه دوم طبق ماده 100ق م م و آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م

4.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم طبق ماده 100 ق م م و آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م

5.اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ویژه اشخاص حقیقی دارنده درآمد املاک ماده 57و80 ق م م

6.اظهارنامه انحلال طبق ماده 114 و116ق م م


5 .مودیان،اظهارنامه مالیاتی عملکرد را از کجا باید تهیه کنند؟مودیان مالیاتی بر درآمد برای تهیه اظهارنامه مالیاتی عملکرد می بایست به سایت طرح جامع مالیاتی

با نشانی tax.gov.ir مراجعه و از قسمت اظهارنامه های مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی مورد نیاز خود را دانلود کنند.


6.مراحل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست؟ابتدا مودی بایددرنظام مالیاتی ایران از طریق سایت tax.gov.ir ثبت نام کرده و پس از تایید اطلاعات ارایه شده و تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی مربوطه و اخذکد اقتصادی بعنوان مودی مالیاتی شناخته می شود.

بعد از طی تشریفات قانونی ثبت نام ،از طرف سازمان امور مالیاتی به مودی نام کاربری و رمز عبور برای انجام عملیات تکالیف مالیاتی اختصاص داده می شود.

نکته : هم اکنون اشخاصی امکان ارسال اظهارنامه از طریق اینترنت را دارند که در نظام مالیاتی ایران ثبت نام کرده و دارای نام کاربری و رمز عبور و شماره وضعیت 45 باشند.


۷. حداکثر تا چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد را ارسال کنیم ؟وفق ماده 110ق.م.م اشخاص حقوقی می بایست حداکثر تا 4ماه پس از پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید. از آنجا که سال مالی عمده شرکت ها منطبق بر سال شمسی است بنابراین حداکثر مهلت قانونی ارسال اظهارنامه این نوع شرکتها 04/31/** خواهد بود. اشخاص حقیقی وفق ماده 100 ق.م.م حداکثر باید تا 31 خرداد هر سال اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را ارسال و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

توجه : استثنائا در سال 99 به خاطر شیوع بیماری کرونا به مهلت های قانونی مندرج فوق حداکثر دوماه اضافه شده است.
۸. عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

در صورتی که شرکتها و موسسات ،تشکل های قانونی و اشخاص حقیقی مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکنند مشمول جرایم و تبعات قانونی زیر خواهند شد.

1.طبق ماده 192 ق م م جریمه عدم ارایه اظهارنامه برای شرکتها و اشخاص حقیقی 30% نسبت به مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش و طبق ماده 201“هرگاه مؤدی به قصد فرار از ماليات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکي که برای تشخيص ماليات ملاک عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازا تهای مقرر در این قانون ازکلية معافي تها و بخشودگي های قانوني در مدت مذکور محروم خواهد شد”

2.طبق بند ت ماده 132ق م م شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در مناطق آزاد و سایرمناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه هاي است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.


9.مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟علی رغم اینکه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان مالیاتی کاری وقت گیر می باشد. لیکن ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان می تواند مزایای قانونی فراهم نماید.طبق ماده 189 شرکتهایی که سه سال متوالی اظهارنامه ارسالی آنها مورد قبول اداره امورمالیاتی واقع شود و اعتراضی به برگ تشخیص صادره نداشته باشند مشمول استفاده از 5درصد جایزه خوش حسابی نسبت به مالیاتهای پرداخت شده3 سال می شوند.


۱۰.اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟براساس ماده 156ق.م.م ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حد اکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایند. و برگه تشخیص رسیدگی را حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.
11.آیا بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی امکان اصلاح اظهارنامه وجود دارد؟طبق تبصره ماده 226 ق م م به مودیان مالیاتی اجازه دارند در صورتیکه در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی از نظر محاسبه و درج اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه مالیاتی اصلاحی تسلیم نمایند.


12.نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی چقدر است؟1-نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پس از کسر معافیت سالانه

تا مبلغ 500،000،000 ریال درآمد به نرخ 15%

نسبت به مازاد 500،000،000ریال تا 1،000،000،000ریال به نرخ20%

نسبت به مازاد بر 1،000،000،000ریال به نرخ25%


2-نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به شرح زیر می باشد.

اشخاص حقوقی مشمول ماده 105 (25% نسبت به سود مشمول مالیات)

شرکتهای بورسی ماده 143 ( 22.5% نسبت به سود مشمول مالیات)

شرکتهای بورسی دارای بیش از20%سهام شناورآزاد م 143(20%به سود مشمول مالیات)

شرکتهای فرابورس ماده 143(23.75% به سود مشمول مالیات)

شرکتهای تعاونی متعارف و سهامی عام تبصره6 ماده 105(18.75% به سود مشمول مالیات)

سود حاصل از فروش کالا در بورس کالا (22.5% به سود مشمول مالیات)

شرکت های موضوع ماده 132 ق م م نسبت به درآمد ابرازی نرخ صفر

شرکتهای تعاونی دانش آموزی ، کارمندی ، کشاورزی ، کارگری ، صیادی و عشایری معاف از مالیات


۱3.همین امروز می‌خواهم اظهارنامه مالیاتی را تهیه کنم. چگونه این کار را انجام دهم؟همین الان به سایت طرح جامع مالیاتی به نشانی tax.gov.ir مراجعه کنید و نرم افزار اظهارنامه مالیاتی را دانلود و پس از آن مراحل زیر را اجرا کنید.

1. نصب نرم افزار اظهارنامه مالیاتی عملکرد

2.مطالعه راهنمای تکمیل اظهارنامه

3.واردکردن نام کاربری و رمز عبور وکدرهگیری پیش ثبت نام برای عملیاتی شدن اظهارنامه مالیاتی

4.پاسخ به سوالات صفحه 3 اظهارنامه و درج اطلاعات مورد درخواست

5.واردکردن اطلاعات حسابداری در اظهارنامه مالیاتی

6.درج و تکمیل صفحه ( ترازنامه) اظهارنامه مالیاتی

7.درج و تکمیل صفحه مربوط به ( سود وزیان) اظهارنامه مالیاتی

8.رفع مغایرت اختلاف ترازنامه در صورت وجود

9.تکمیل صفحه مربوط به محاسبه مالیات و درج اقلام معاف و تعیین مالیات ابرازی برای اشخاص مشمول مالیات

10.تکمیل صفحه آخر اظهارنامه اشخاص حقوقی مر بوط به مسئولیت تهیه کننده اظهارنامه و مسول مالی و حسابرسان و بستن اظهارنامه

11.بررسی اظهارنامه وتطبیق مبلغ درآمدمندرج بااظهارنامه ارزش افزوده وگزارش فصلی جهت ارسال به اداره امور مالیاتی

12.اقدام برای ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی واخذکدرهگیری

13.تهیه نسخه چاپی اظهارنامه پس از ارسال

14.بایگانی اسناد و مدارک و آماده شدن برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی ارسالی

مشابه در گوگل
به اشتراک بگذارید

مشابه
33 روز پیش
10 فیلتر استثنایی برای نوسان گیری در بورس!

10 فیلتر استثنایی برای نوسان گیری در بورس!

۱۰ فیلتر نوسان گیری بورس فیلتر اول فیلتر رنج مثبت و منفی: این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند. (pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax) استراتژی ا

53 روز پیش
خروجی های این فیلتر معمولا یا واگرایی کف دارند یا پولبک دارند یا به تازگی در حال شکستن خط روند نزولی هستند

خروجی های این فیلتر معمولا یا واگرایی کف دارند یا پولبک دارند یا به تازگی در حال شکستن خط روند نزولی هستند

فیلتر های بورسی مجموعه ای از دستورات ریاضی میباشند که در وبسایت دیدبان بازار نوشته می­شوند. با بهره گیری از این داده ها می­توان در کوتاهترین زمان سهم­ های مورد نظر را از بین انبوه سهام دیگر جدا کرده و سپس به تحلیل و بررسی سهم پرداخت. میبایست به این نکته اساسی توجه کرد که فیلتره

53 روز پیش
7 فیلتر نوسان گیری بورس

7 فیلتر نوسان گیری بورس

7 فیلتر نوسان گیری بورس قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید. اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید! فیلتر اول فیلتر رنج مثبت

55 روز پیش
آموزش تهیه اظهارنامه مالیاتی

آموزش تهیه اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟ اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات ها

55 روز پیش
همه ماده های قانون ارزش افزوده

همه ماده های قانون ارزش افزوده

قانون ارزش افزوده قانون ارزش افزوده 1- کلیات و تعاریف - شامل مواد قانونی 1 الی 11 2- معافیتها - شامل مواد قانونی 12 الی 13 3- ماخذ ، نرخ و نحوه ی محاسبه ی مالیات - شامل مواد قانونی 14 الی 17 4- وظایف و تکالیف مودیان - شامل مواد قانونی 18 الی 23 5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و و

55 روز پیش
همه ماده های قانون مالیاتهای مستقیم

همه ماده های قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالياتهای مستقيم، باب اول اشخاص مشمول مالیات شامل ماده 1 و 2 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 2 قانون مالياتهای مستقيم- باب دوم مالیات بر دارائی فصل اول : مالیات سالانه املاک - شامل مواد قانونی 3 الی 9 قانون مالیاتهای مستق

55 روز پیش
110 ماده منتخب و پرکاربرد قانون مالیاتهای ممستقیم و قانون ارزش اقزوده (خیلی مهم)

110 ماده منتخب و پرکاربرد قانون مالیاتهای ممستقیم و قانون ارزش اقزوده (خیلی مهم)

از 282 ماده قانون مالیات های مستقیم و 53 ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده این 110 تا ماده قانون مالیاتها را به خاطر بسپارید. همانطورکه می دانید قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر 282 ماده و قانون مالیات بر ارزش افزوده 53 ماده می باشد. 6 ماده از مواد ق م م به شماره های 54 ،138،143،

56 روز پیش
در اجرای اصلاحیه ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

در اجرای اصلاحیه ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان،در اجرای اصلاحیه ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 94/4/31 مجلس شورای اسلامی،کلیه واحدهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ای

56 روز پیش
معرفی بهترین و پرکاربردترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

معرفی بهترین و پرکاربردترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

الگوهای کلاسیک قیمتی چه هستند؟ روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

62 روز پیش
دانلود کتاب حسابداری صنعتی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود کتاب حسابداری صنعتی

آگهی‌های ویژه

طراحی سایت

طراحی سایت

مدیر سایت
کرج
قیمت: توافقی

طراحی سایت بهینه شده برای گوگل

طراحی سایت بهینه شده برای گوگل

مدیر سایت
کرج
قیمت: توافقی

کتاب نت فارسی آهنگهای ایرانی

کتاب نت فارسی آهنگهای ایرانی

احمدیان پور
تهران
قیمت: 89,000 تومان

خدمات مالی و حسابداری در کرج و تهران

خدمات مالی و حسابداری در کرج و تهران

آگهی دهنده
کرج
قیمت: توافقی

فروش بیسیم مجاز موتوکام مدل MC666

فروش بیسیم مجاز موتوکام مدل MC666

شرکت ستایش موج شرق
اصفهان
قیمت: توافقی

تعمیر برد الکتریکی

تعمیر برد الکتریکی

شرکت ستایش موج شرق
اصفهان
قیمت: توافقی

لیست قیمت روز DVD CD

لیست قیمت روز DVD  CD

chapnegar
تهران
قیمت: توافقی

سلفون سی دی ودی وی دی

سلفون سی دی ودی وی دی

parsacd
تهران
قیمت: توافقی

فلاپی خام ایمیشن گران نخرید

فلاپی خام ایمیشن گران نخرید

فراز اشرفی
تهران
قیمت: توافقی

چاپ CD .DVD

چاپ CD .DVD

parsacd
تهران
قیمت: توافقی

چاپ تخصصی روی سی دی چاپخانه

چاپ تخصصی روی سی دی چاپخانه

chapnegar
تهران
قیمت: توافقی

جوش فیبرنوری و تجهیزات شبکه فیبر نوری

جوش فیبرنوری و تجهیزات شبکه فیبر نوری

نادر عبدالعلی زاده
تهران
قیمت: توافقی

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank