آگهی های جدید - صفحه 3

فروش اسیدهیدروفلوریک

750
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

فروش فلوبوریک اسید

372
شرکت دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299469 - 02144299467

فروش ترکیبات پلاتین

572
شرکت دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

فروش محلول رنگ بر

1045
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

فروش سدیم بی سولفات

889
شرکت دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

فروش الومینیوم ساب استات

737
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

هیدروفلوئوریک اسید

953
شرکت دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

فروش واکس چرم پایه آبی

957
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

فروش نیترات نقره

603
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

آلومینیوم استات بازیک

757
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

فروش اسید هاش اف 70 درصد

404
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

تولید و فروش کلسیم کلراید گرید غذایی

1167
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

تولید و فروش محلول آمونیوم فلوراید

783
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

تولید و فروش آنتی کیک

647
شرکت دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

تولید کننده الومینیوم ساب استات

841
شرکت دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

تبدیل لجن اسیدی به قیر

523
شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

هگزافلوروسیلیسیک اسید

164
شرکت دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469

فروش کلسیم گلوکونات و روی گلوکونات

874
شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

فروش کاتالیست های پلاتین و رودیوم و روتنیوم و ایریدیوم

350
شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

فروش کلرو پلاتینیک اسید و پتاسیم هگزا کلرو پلاتینات و ...

814
شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

تولید و فروش سدیم بی سولفیت سدیم هیدروژن سولفیت

880
شیمیایی دارویی کیمیا طب
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015
ثبت آگهی رایگان
عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank

Alexa Traffic for eniazmandi.com

فهرست