جستجوی [نگین زن]

(7 آگهی)
حذف فیلتر

فروش دستگاه دکمه زن وارداتی

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 05138849953 05138849952 ...

بروز: 11 روز پیش
محل: مشهد سجادشهر
قیمت: توافقی

دستگاه اشکال زن فول اتوماتیک سوزنی

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 05138849953 05138849952 ...

بروز: 11 روز پیش
محل: مشهد سجادشهر
قیمت: توافقی

دستگاه پرس دکمه روی جین

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 05138849953 05138849952 ...

بروز: 11 روز پیش
محل: مشهد سجادشهر
قیمت: توافقی

دستگاه اشکال زن روی لباس

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 05138849953 05138849952 ...

بروز: 11 روز پیش
محل: مشهد سجادشهر
قیمت: توافقی

دستگاه مروارید زن پیشرفته اتوماتیک

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 05138849953 05138849952 ...

بروز: 11 روز پیش
محل: مشهد سجادشهر
قیمت: توافقی

دستگاه نگین زن دو مخزنه اتوماتیک خارجی

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 05138849953 05138849952 ...

بروز: 16 روز پیش
محل: مشهد سجادشهر
قیمت: توافقی

دستگاه نگین زن دو مخزنه اتوماتیک

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 05138849953 05138849952 ...

بروز: 24 روز پیش
محل: مشهد سجادشهر
قیمت: توافقی
عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank