تازه های صنعت: مواد شیمیایی - صفحه 6
1 سال پیش
فروش کلسیم گلوکونات و روی گلوکونات و گلوکونیک اسید
تهران

فروش کلسیم گلوکونات و روی گلوکونات و گلوکونیک اسید

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی خاص و کمیاب بوده که یکی از تولیدات این مجموعه مشتقات گلوکونات می باشد که شامل موارد زیر است : 1 - کلسیم گلوکونات (Calcium Gluconate monohydrate) گرید دارویی 2 - روی گلوکونات (Zinc Gluconate) گرید دارویی 3 - ...

1 سال پیش
تولید و فروش اسید هگزا فلورو تیتانیک H2TiF6
تهران

تولید و فروش اسید هگزا فلورو تیتانیک H2TiF6

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب اولین و تنها تولید کننده اسید های خاص صنعتی در ایران بوده که چند مورد از تولیدات این مجموعه عبارتند از : 1 - اسید هگزافلوروسیلیسیک (اسید فلوروسیلیسیک ، اسید هگزا فلورو سیلیسیک ، اسید هگزافلورو سیلیسیک ، اسید اف کا اس ، اسید سیلیسیک ) با فرمول شیمیا ...

1 سال پیش
تولید و فروش هگزافلوروتیتانیک اسید H2TiF6
تهران

تولید و فروش هگزافلوروتیتانیک اسید H2TiF6

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب اولین و تنها تولید کننده اسید های خاص صنعتی در ایران بوده که چند مورد از تولیدات این مجموعه عبارتند از : 1 - اسید هگزافلوروسیلیسیک (اسید فلوروسیلیسیک ، اسید هگزا فلورو سیلیسیک ، اسید هگزافلورو سیلیسیک ، اسید اف کا اس ، اسید سیلیسیک ) با فرمول شیمیا ...

1 سال پیش
تولید و فروش هگزا فلورو تیتانیک اسید H2TiF6
تهران

تولید و فروش هگزا فلورو تیتانیک اسید H2TiF6

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب اولین و تنها تولید کننده اسید های خاص صنعتی در ایران بوده که چند مورد از تولیدات این مجموعه عبارتند از : 1 - اسید هگزافلوروسیلیسیک (اسید فلوروسیلیسیک ، اسید هگزا فلورو سیلیسیک ، اسید هگزافلورو سیلیسیک ، اسید اف کا اس ، اسید سیلیسیک ) با فرمول شیمیا ...

1 سال پیش
تولید و فروش اسید فلوروسیلیسیک  H2SiF6
تهران

تولید و فروش اسید فلوروسیلیسیک H2SiF6

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب اولین و تنها تولید کننده اسید های خاص صنعتی در ایران بوده که چند مورد از تولیدات این مجموعه عبارتند از : 1 - اسید هگزافلوروسیلیسیک (اسید فلوروسیلیسیک ، اسید هگزا فلورو سیلیسیک ، اسید هگزافلورو سیلیسیک ، اسید اف کا اس ، اسید سیلیسیک ) با فرمول شیمیا ...

1 سال پیش
تولید و فروش اسید هگزافلوروسیلیسیک اسید سیلیسیک
تهران

تولید و فروش اسید هگزافلوروسیلیسیک اسید سیلیسیک

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب اولین و تنها تولید کننده اسید های خاص صنعتی در ایران بوده که چند مورد از تولیدات این مجموعه عبارتند از : 1 - اسید هگزافلوروسیلیسیک (اسید فلوروسیلیسیک ، اسید هگزا فلورو سیلیسیک ، اسید هگزافلورو سیلیسیک ، اسید اف کا اس ، اسید سیلیسیک ) با فرمول شیمیا ...

1 سال پیش
فروش نیترات نقره و سولفات نقره و نقره یداید
تهران

فروش نیترات نقره و سولفات نقره و نقره یداید

دلخوش

شرکت دارویی کیمیا طب تولید کننده و فروشنده نیترات نقره ایرانی و هندی با خلوص بالا حداقل خلوص 99.7% نیترات نقره در بسته های 10-20-30-40-50-100 گرم ،1 کیلوگرم ،10کیلوگرم و بالاتر عرضه می گردد. همچنین سولفات نقره و نمک های نقره قابل ارائه میباشد . www.kimiateb-co.com برای ...

1 سال پیش
تولید کننده الومینیوم ساب استات آلومینیوم استات بازیک
تهران

تولید کننده الومینیوم ساب استات آلومینیوم استات بازیک

دلخوش

شرکت دارویی کیمیا طب تولید کننده آلومینیوم ساب استات ( آلومینیوم استات بازیک ، آلومینیوم استات بازیک مونوهیدرات ، آلومینیوم دی استات هیدروکساید ، آلومینیوم هیدروکساید استات هیدرات ) کد مرک 101071 با خلوص بالا و گرید دارویی می باشد . لطفا از سایت شرکت بازدید فرمایید : ...

1 سال پیش
فروش الومینیوم دی استات هیدروکساید آلومینیوم هیدروکساید استات
تهران

فروش الومینیوم دی استات هیدروکساید آلومینیوم هیدروکساید استات

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و مواد اولیه دارویی خاص و کمیاب در ایران بوده که یکی از تولیدات این شرکت تولید الومینیوم استات هیدروکساید (الومینیوم ساب استات ، آلومینیوم استات بازیک ، آلومینیوم دی استات هیدروکساید ، آلومینیوم هیدروکساید استات) کد مرک 101071 ...

1 سال پیش
کلروبوتانول گرید دارویی
تهران

کلروبوتانول گرید دارویی

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی بوده که یکی از تولیدات این مجموعه کلروبوتانول (1و1و1-تری کلرو2-متیل-2-پروپانول همی هیدرات ) با کد مرک 101005 با کیفیت و خلوص بالا می باشد . لطفا از سایت ما بازدید فرمایید : WWW.KIMIATEB-CO.COM جهت خرید مح ...

1 سال پیش
فروش کلسیم کلراید آزمایشگاهی
تهران

فروش کلسیم کلراید آزمایشگاهی

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی می باشد که یکی از تولیدات این مجموعه کلسیم کلراید ۲ آبه گرید غذایی می باشد که در مقادیر آزمایشگاهی و صنعتی قابل ارائه به مشتریان می باشد . لطفا از سایت ما بازدید فرمایید : www.kimiateb-co.com برای خرید کالا ...

1 سال پیش
تولید و فروش اسید فلوبوریک و فلوبورات مس و فلوبورات قلع و فلوبورات سرب
تهران

تولید و فروش اسید فلوبوریک و فلوبورات مس و فلوبورات قلع و فلوبورات سرب

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی خاص و کمیاب بوده که یکی از تولیدات این مجموعه اسید های آبکاری ، مواد آبکاری ، مواد فسفاته کاری ، مواد چربیگیر صنعتی از جمله مشتقات فلوبورات به شرح زیر می باشد : 1- اسید فلوبوربک (فلوبوریک اسید ، اسید فلوروبوریک ، تترا فلورو ...

1 سال پیش
فروش نمک های فلوراید و تترافلوبورات تترافلوروبورات
تهران

فروش نمک های فلوراید و تترافلوبورات تترافلوروبورات

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و مواد اولیه دارویی خاص و کمیاب بوده که یکی از تولیدات این مجموعه اسید های آبکاری و مواد آبکاری نمک های برپایه یون فلوراید و فلوبورات (تترافلوروبورات) می باشد : 1 - آلومینیوم فلوراید با فرمول شیمیایی AlF3 2 - سرب فلوراید ب ...

1 سال پیش
فروش کلرال هیدرات گرید دارویی
تهران

فروش کلرال هیدرات گرید دارویی

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و مواد اولیه دارویی خاص و کمیاب بوده که یکی از تولیدات این مجموعه کلرال هیدرات (Chloral hydrate) با خلوص و کیفیت بالا ( گرید دارویی ) می باشد . لطفا از سایت شرکت بازدید فرمایید : WWW.KIMIATEB-CO.COM جهت سفارش محصو ...

1 سال پیش
فروش آلومینیوم پتاسیم سولفات دودکاهیدرات
تهران

فروش آلومینیوم پتاسیم سولفات دودکاهیدرات

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولیدکننده مواد شیمیایی و دارویی خاص و کمیاب بوده که یکی از تولیدات این مجموعه آلومینیوم پتاسیم سولفات ( پتاسیم آلوم) KAl(SO4)2.12H2Oبا کیفیت و خلوص بالا ( گرید دارویی ) می باشد . لطفا از سایت شرکت بازدید فرمایید : WWW.KIMIATEB-CO.COM ج ...

1 سال پیش
فروش کاتالیست پالادیوم و ترکیبات پالادیوم
تهران

فروش کاتالیست پالادیوم و ترکیبات پالادیوم

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی خاص و کمیاب در ایران بوده که یکی از تولیدات این مجموعه کاتالیست های بر پایه پالادیوم می باشد از جمله : 1 - کاتالیست پالادیوم استات (Palladium acetate) حاوی 47% Pd 2 - کاتالیست پالادیوم استیل استونات (Palladium ace ...

1 سال پیش
تولید کننده گلوکونیک اسید
تهران

تولید کننده گلوکونیک اسید

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی بوده که یکی از تولیدات این مجموعه گلوکونیک اسید می باشد . لطفا از سایت ما بازدید فرمایید : WWW.KIMIATEB-CO.COM جهت خرید محصول و یا کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید : 02144299467 - ...

1 سال پیش
تولید و فروش اسید تترافلوروبوریک اسید فلوبوریک
تهران

تولید و فروش اسید تترافلوروبوریک اسید فلوبوریک

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی خاص و نادر بوده که یکی از تولیدات این مجموعه اسید تترا فلوروبوریک ( اسید فلوبوریک ) با فرمول شیمیایی HBF4 می باشد . لطفا از سایت ما بازدید فرمایید : WWW.KIMIATEB-CO.COM برای خرید محصول و یا کسب اطلاعات بی ...

1 سال پیش
تولید و فروش اسید هگزا فلورو زیرکونیک
تهران

تولید و فروش اسید هگزا فلورو زیرکونیک

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی خاص و نادر بوده که یکی از تولیدات این مجموعه اسید زیرکونیک (اسید هگزافلوروزیرکونیک) با فرمول شیمیایی H2ZrF6 با خلوص و کیفیت بالا می باشد . لطفا از سایت ما بازدید فرمایید : WWW.KIMIATEB-CO.COM برای خرید محصو ...

1 سال پیش
بازیافت پلاتین و طلا و نقره و پالادیوم و رودیوم و ...
تهران

بازیافت پلاتین و طلا و نقره و پالادیوم و رودیوم و ...

دلخوش

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب تولید کننده مواد شیمیایی خاص و کمیاب در ایران بوده که یکی از تخصص های این مجموعه بازیافت عناصر گرانبها از انواع لجن ها و کاتالیست های مستعمل می باشد . 1 - بازیافت پلاتین از کاتالیست های فرسوده و مستعمل خودرو 2 - بازیافت پلاتین از خاک و سایر ترکی ...

آگهی های ویژه: مواد شیمیایی

طناب ورزشی

طناب ورزشی

کاراصنعت ایرانیان
قم
تلفن : tel : 025 - 36640413 fax : 025 - 36641580

فروش پتاسیم بی سولفات پتاسیم هیدروژن سولفات

فروش پتاسیم بی سولفات پتاسیم هیدروژن سولفات

دلخوش
تهران
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

فروش ایزوپروپیل پالمیتات عرضه ایزوپروپیل پالمیتات

فروش ایزوپروپیل پالمیتات عرضه ایزوپروپیل پالمیتات

امید گیلاردیان
تهران
تلفن : 021-33993725

فروش کاتالیست های پلاتین و رودیوم و روتنیوم و ایریدیوم

فروش کاتالیست های پلاتین و رودیوم و روتنیوم و ایریدیوم

دلخوش
تهران
تلفن : 02144299467 - 02144299469 - 09124119015

خرید و فروش و تامین انواع مواد پلی یورتان

خرید و فروش و تامین انواع مواد پلی یورتان

توسعه فن آوری تهران
تهران
تلفن : 44855795 - 44855794 - 44855793

کربن اکتیو Active carbon قیمت کربن اکتیو

کربن اکتیو Active carbon قیمت کربن اکتیو

شرکت آداک ویرا پژوه
تهران
تلفن : 09121080157-22321197-26321172

پروپیونات کلسیم غذایی فروش پروپیونات کل

پروپیونات کلسیم غذایی فروش پروپیونات کل

امید گیلاردیان
تهران
تلفن : 02133993726

آگهی های ویژه: صنعت

سپتیک تانک فاضلاب پایپ گستر

سپتیک تانک فاضلاب پایپ گستر

جوادی
تهران
تلفن : 02155327684

septic-tank.ir

دستگاه برش لیزری روتک ROTEC

دستگاه برش لیزری روتک ROTEC

پارس هزاره
تهران
تلفن : 02144208989

tak30.com

دستگاه کفتراش سیلندر و سرسیلندر غیاثی

دستگاه کفتراش سیلندر و سرسیلندر غیاثی

حمید غیاثی
گلستان
تلفن : 09117500071

kaftarash.com

قرصDPD4 DPD4 PALINTESTقرص قیمت قرص دی پی دی 4

قرصDPD4 DPD4 PALINTESTقرص قیمت قرص دی پی دی 4

شرکت آداک ویرا پژوه
تهران
تلفن : 09121080157-22321197-26321172

ساخت و فروش دستگاه کرکره شیروانی رول فرمینگ دو طبقه

ساخت و فروش دستگاه کرکره شیروانی رول فرمینگ دو طبقه

امید ناصر نژاد
مازندران
تلفن : 09113211418 - 09120881418

متال کروم صنعت لوله مانیسمان و استیل

متال کروم صنعت لوله مانیسمان و استیل

متال کروم صنعت
تهران
تلفن : 02166391174-6 (09121406974)

ورود به سایت
عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank

ثبت آگهی رایگان پنل کاربری نمایش زنده تماس با ما